Gå direkt till textinnehållet

Mer schvung på kongressen

Schvung blev ett populärt ord i kongressdebatten och förekom även när en motion från Göteborgs-Postens journalistklubb diskuterades.

GP-klubben motionerade om att journalister får allt fler arbetsuppgifter med anledning av ny teknik och nya publiceringskanaler. Klubben menade att TU-avtalets begrepp "markant befattningsförändring" sällan går att tillämpa på den kompetenshöjning och de allt mer kvalificerade arbetsuppgiftér som läggs på journalisterna.

Ombuden ville skicka GP-motionen vidare till avtalskonferenserna med schvung, men då klev Susanne Börkenheim, förbundsstyrelsen, upp i talarstolen och varnade för att de av avtalskonferensens ledamöter som inte deltagit i kongressen, kanske inte skulle begripa vad det där ordet schvung egentligen hade för innebörd. Så motionen skickades i stället vidare med ett kraftfullt yttrande från kongressen. 

Fler avsnitt
Fler videos