Gå direkt till textinnehållet

Medieinvesteringarna bromsade in i november

Annonsköpen minskade med nästan 20 procent i november, jämfört med samma månad förra året. Fackpressen går svagt framåt medan dagspressen backar hela 36 procent.

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade kraftigt skriver de i ett pressmeddelande.

Minskningen kan dock till viss del tillskrivas icke periodiserad data då november 2022 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2021, vilket påverkar resultatet cirka 12–15 procent enligt deras analys.

– Vi ser alltså en reell tillbakagång om cirka 5–8 procent jämfört med en mycket stark novembermånad 2021. Vi kan förvisso konstatera att medieinvesteringarna minskar, men ackumulerat uppvisar medieinvesteringarna en positiv tillväxt om totalt 4 procent under 2022, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer i en kommentar.

Tv minskade med över 25 procent, digitala kanaler med 14 procent, print med 27 procent och radio med drygt 40 procent. Fackpressen ökar med en dryg procent medan dagspressen backar hela 36 procent. Kvällspressen backar nästan lika mycket med 28 procent.

Fler avsnitt
Fler videos