Gå direkt till textinnehållet

Männen dominerar på debattsidorna

Tre fjärdedelar av artiklarna på Svenska Dagbladets debattsida är skrivna av enbart män. De visar en undersökning som jämställdhetssatsningen Paraplyprojektet gjort.

Tre fjärdedelar av artiklarna på Svenska Dagbladets debattsida är skrivna av enbart män. De visar en undersökning som jämställdhetssatsningen Paraplyprojektet gjort.

Paraplyprojektet har granskat tre tidningars debattsidor från septemebr 2002 till februari 2003. Dominansen av män var markant. I SvD var 74 procent av debattartiklarna undertecknade av enbart män, medan bara 14 procent var undertecknade av bara kvinnor. Tolv procent hade undertecknare av båda könen.

I Dagens Nyheter var 70 procent a artiklarna undertecknade av enbart män, 14 procent av bara kvinnor och 16 procent hade undertecknare av båda könen.

På Aftonbladets debattsida var balansen något bättre: 55 procent enbart män, 31 procent enbart kvinnor och 14 procent blandat.

Fler avsnitt
Fler videos