Kristianstadsbladet pekade
ut oskyldig som brottslig

27 februari, 2017

MEN-beslut Kristianstadsbladet påstod att en namngiven person bröt mot upphandlingslagen 2010. Något domslut finns dock inte och PON klandrar tidningen.

I april 2016 publicerade Kristianstadsbladet en artikel där det framgår att en namngiven person 2010 köpts ut av kommunen för 820 000 kronor för att han brutit mot upphandlingslagen, men att hans företag anlitats av kommunen efter detta, utan upphandling.

Enligt artikeln ska personen ha fått 15 månadslöner för att säga upp sig 2010, och därmed skulle samtliga mellanhavanden mellan honom och kommunen vara slutligt reglerade och avslutade till alla delar. ”Men så hade det inte blivit”, skrev Kristianstadsbladet.

Personen anmälde artikeln till Allmänhetens Pressombudsman (PO) och invände att han aldrig brutit mot upphandlingslagen, samt att skälet till att han fick ett stort skadestånd när han slutade var att kommunen utan belägg riktat dessa anklagelser mot honom. Vidare ligger det totala värdet av varor och tjänster kommunen köpt av hans företag efter uppsägningen under gränsen för ett upphandlingsförfarande.

PO konstaterar att personen blivit anklagat för ett lagbrott, men att något sådant aldrig fastställts i domstol. Vidare att formuleringen ”Men så hade det inte blivit” är problematisk eftersom uppgörelsen syftar bakåt, på det som har varit, och inte framåt och att uppgörelsen inte innehöll någon form av stopp för affärskontakter mellan parterna. Skadan är därmed oförsvarlig, anser PO.

Pressens Opinionsnämnd (PON) delar POs bedömning och klandrar Kristianstadsbladet för att ha brutit mot god publicistiska sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies