Gå direkt till textinnehållet

KB får gallra i vad som ska sparas

För att kunna arkivera elektroniska pliktexemplar, får Kungliga Biblioteket från och med första januari göra en egen gallring av vad som ska sparas.

Kungliga Biblioteket, KB, fick redan 1661 skydlighet att arkivera varje tryckt bok. Tryckerierna pliktades att skicka ett exemplar til KB.

Sedan 2012 finns det även en plikt att nättidningar och e-böcker ska lagras. Från 1 januari 2015 ska alla nättidningar lagras och redan från mars i år ska större massmedieföretag och myndigheter skicka in sina pliktexemplar, skriver Dagens Nyheter idag.

Mängden data blir dock så stor, att man från 1 januari infört särskilda regler som gör det möjligt för KB att gallra i vad som ska sparas för eftervärlden. Enligt förordningen ska KB slippa arkivera material som ”inte har väsentligt värde för forskningen eller bevarandet av det svenska kulturarvet”.

Läs mer om arkiveringen på Dagens Nyheter. Tidningen har i flera artiklar tagit upp bristen på arkivering av innehållet på internet.

Fler avsnitt
Fler videos