Gå direkt till textinnehållet

Karolinska polisanmäls för brott mot tystnadsplikten

För Marie Fredrikssons räkning skickade advokat Leif Silbersky i dag in en polisanmälan för brott mot tystnadsplikten, med anledning av uppgifterna om hennes behandling och sjukdomstillstånd i Expressen-ombudet Peter Danowskys brev. ”Uppgiftslämnaren måste som anställd vara knuten till Karolinska sjukhuset”.

För Marie Fredrikssons räkning skickade advokat Leif Silbersky i dag in en polisanmälan för brott mot tystnadsplikten, med anledning av uppgifterna om hennes behandling och sjukdomstillstånd i Expressen-ombudet Peter Danowskys brev. ”Uppgiftslämnaren måste som anställd vara knuten till Karolinska sjukhuset”.

I anmälan, som når åklagarmyndigheten under fredagen, anmäler Marie Fredriksson brott mot tystnadsplikten enligt sjunde kapitlet, första paragrafen i sekretesslagen. Brottet har, enligt hennes advokater Leif Silbersky och Thomas Olsson, begåtts av någon ”med tillgång till Fredrikssons sjukjournaler eller på annat sätt god insikt i hennes behandling”. Uppgifterna har sedan vidarebefordrats till Expressen. Enligt advokaterna ”måste uppgiftslämnaren som anställd vara knuten till Karolinska sjukhuset”.

I polisanmälan skriver Silbersky och Olsson vidare att det ”för Marie Fredriksson är en oerhörd påfrestning att uppgifter om hennes hälsotillstånd lämnas ut utan hänsyn till föreskrivet sekretesskydd. Med hänsyn till den spridning uppgifterna får och hur de utnyttjas ibland annat processuella syften utgör det även en allvarlig kränkning av hennes personliga integritet.”

Expressens ombud Peter Danowsky ser Fredrikssons polisanmälan som en bekräftelse på att de uppgifter han hänvisar till i brevet till Silbersky är korrekta, angående Marie Fredrikssons sjukdomstillstånd.

– Ja, eftersom de i anmälan konstaterar att uppgifterna måste komma från någon med tillgång till sjukjournalen. Och det går ju inte ihop med deras påståenden om att Expressens påståenden är grundlösa.

Men Leif Silbersky hävdar att det är en felaktig tolkning.

– Expressen har etthundra procent fel. De slutsatser de drar om hennes sjukdomstillstånd är inte korrekta. Det finns bara två personer som har hela bilden angående Marie Fredrikssons sjukdom och det är hon själv och hennes behandlande läkare.

Han anser att det är ”otillständigt av Expressen att använda sig av sekretessbrott och läckor” i vad han kallar ”rent processuella syften.”

Lars Wallstedt, klinikchef vid neurokirurgen på Karolinska sjukhuset, ville på torsdagen inte kommentera polisanmälan om sekretessbrott på sjukhuset. Margareta Hamark, informationschef på Karolinska Sjukhuset säger till Journalisten att hon ”välkomnar en polisanmälan, om det finns belägg för att det är en anställd som lämnat uppgifterna.”

– Patientens integritet är en av våra hörnstenar, därför välkomnar vi en utredning. Men jag måste studera grunderna för anmälan närmare tillsammans med vår juridiska avdelning innan jag kan säga mer.

Fler avsnitt
Fler videos