Journalister åkte på
bjudresa till Turkiet

9 augusti, 2017

Minst tre i Sverige verksamma journalister tackade ja till en bjudresa till Turkiet, bekostad av turkiska staten. "En journalist som åker till Turkiet på Erdogans bekostnad i dessa tider har en tung bevisbörda för att rättfärdiga det", kommenterar Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.    

Enligt dokument som Journalisten tagit del av bjöds flera journalister in till resan till Ankara. De skulle få såväl boende, på femstjärniga hotell, som resa fram och tillbaka. De utlovades också träffar med president Recep Tayyep Erdogan och flera av hans ministrar.

Journalisterna behövde inte betala mer än en ”presentavgift” på 300 kronor.

Tre i Sverige verksamma journalister tackade ja. Samtliga är medlemmar i Foreign Press Association. Enligt uppgift ska några också vara medlemmar i Svenska Journalistförbundet.

De tre jobbar inte för någon svenskt mediehus utan rapporterar från Sverige.

Den turkıska regeringen bjöd journalister tıll Ankara den 11 till 17 juli, resan kallas 15-juliresan efter datumet för förra årets kupp. Arrangör var enligt uppgift en fjärde journalist som är verksam i Sverige och arbetar för ett turkiskt medieföretag.

Journalisten har pratat med en av de journalister som var med på resan. Han vill inte uttala sig om varför han deltog, men bekräftar att han var med. 

Den påstådda arrangören till resan säger på telefon att han inte vill bli intervjuad på svenska men lovar att svara om vi skickar frågorna till honom på turkiska, vilket vi har gjort. Efter ett dygn har han ännu inte återkommit med svar på frågorna om vad syftet var med resan, eller varför han deltog.

Journalisten har även sökt de övriga två som var med på resan, men inte fått något svar.

Murat Kuseyri, turkisk journalist i Sverige, tycker att resan är ett stort problem.

- Det är inte etiskt. Det handlar om en stat som fängslar journalister och oppositionella - 50 000 människor sitter i fängelse. I det läget bjuder den turkiska regimen in journalister för att göra propaganda. De vill visa att de har rätt att fängsla folk. Journalister ska inte åka på sådana resor, det är oetiskt. De kan inte skriva fritt då. Det har publicerats videofilmer där journalisterna som åkte syns, filmer som propagerar för Erdogan. Det är jättedåligt. Journalister ska inte vara redskap för diktaturer. De umgås med makthavare som fängslar deras kollegor, säger han.

I dag sitter mellan 150 och 170 journalister fängslade i Turkiet för påhittade brott. Journalisten har skrivit flera artiklar om detta.

- Svenska journalister har tackat nej till resan, de accepterar den inte. Jag vet inte hur seriösa de som följde med på resan är. Jag har tidigare anmält dem till Yrkesetiska nämnden för samma slags resa 2013, men då kom anmälan för sent. Nu kommer jag att anmäla de igen.  

Svenska Journalistförbundet skriver i sina etiska regler att man inte ska acceptera en gratisresa som kan misstänkliggöra ställningen som fri och självständigt journalist. Journalistförbundet kände inte till att Turkiet bjudit in till den här bjudresan, berättar förbundets ordförande Jonas Nordling.  

Kan man yrkesetiskt delta i denna typ av resor?
- I vissa unika fall kan möjligtvis en betald resa kanske vara enda sättet att nå vissa platser eller få träffa vissa personer, men då krävs tydlig motivering och transparens med hur journalistiken producerats, inklusive finansieringen. Och inte ens då kan jag se särskilt många tillfällen då en bjudresa skulle vara motiverad överhuvudtaget. Din integritet kan ju alltid ifrågasättas så fort du tar emot ersättning från den du ska granska. Det är ju därför regeln ser ut som den gör, säger Jonas Nordling. 

Är det särskilt känsligt att resa just till Turkiet?
- Det är viktigt att vi bevakar vad som händer på plats i Turkiet. Det är ingen tvekan om att det just nu är ett av de länder som hårdast angriper det fria ordet. Men då bör vi ta oss dit med egna medel. En journalist som åker till Turkiet på Erdogans bekostnad i dessa tider har en tung bevisbörda för att rättfärdiga det

Finns det anledning för dig att agera i frågan?
- Vi engagerar oss redan i situationen för våra turkiska kollegor, framför allt genom vår europeiska federation. Efterlevandet av själva yrkesetiken är dessutom ett ständigt uppdrag för förbundets yrkesetiska nämnd, YEN.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies