Gå direkt till textinnehållet

Inget PAR-arvodetill Olof Johansson

Journalistförbundet betalar inget arvode till Olof Johansson, ordförande i Pressens avtalsråd, PAR. Sedan april 2006, då Journalistförbundet representant Lars Rabenius lämnade PAR, har förbundet hållit inne ersättningen. Olof Johansson har skickat en faktura till förbundet på drygt 20 000 kronor, hälften av arvodet för ordförandeskapet. Tidningsutgivarna står för den andra hälften.

Journalistförbundet betalar inget arvode till Olof Johansson, ordförande i Pressens avtalsråd, PAR. Sedan april 2006, då Journalistförbundet representant Lars Rabenius lämnade PAR, har förbundet hållit inne ersättningen. Olof Johansson har skickat en faktura till förbundet på drygt 20 000 kronor, hälften av arvodet för ordförandeskapet. Tidningsutgivarna står för den andra hälften.

– Det är riktigt att vi inte betalat ut några pengar till Olof Johansson. Han utför inte något arbete för PAR, eftersom PAR inte finns, säger Journalistförbundets vice ordförande Arne König.

– Det är inga problem för mig. Jag gör inte det här för pengar, kommenterar Olof Johansson.

Enligt Journalistförbundet har Olof Johansson överträtt sina befogenheter vid förhandlingarna om ett lokalt upphovsrättavtal på Göteborgs-Posten. Förbundets hållning har sedan dess varit att PAR inte existerar. Olof Johansson och Tidningsutgivarnas representant Bertil Dejke har dock fortsatt arbetet med PAR utan förbundets medverkan. Målet ska avgöras i Arbetsdomstolen i vår.

ik@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos