Gå direkt till textinnehållet

Högerstorm mot det nya a-kasseförslaget

Fackförbunden stormar mot de kraftigt höjda avgifterna till a-kassan. Även borgerliga ledarsidor gör tummen ner.

Fackförbunden stormar mot de kraftigt höjda avgifterna till a-kassan. Även borgerliga ledarsidor gör tummen ner.

Regeringens kraftiga höjning av a-kasseavgifterna är ett resultat av att a-kassan ska göras om från en i huvudsak statligt finansierad försäkring till en mer temporär ersättning, med större andel egenavgifter. Både LO och TCO har skarpt protesterat mot förslaget. TCO, där Journalistförbundet ingår, hotar med att anmäla regeringen till EU-kommissionen. Enligt TCO drabbar förändringarna fler kvinnor än män och strider därmed mot EUs direktiv om likabehandling.

Men initiativet har även fått kraftig kritik från borgerligt håll. På Ex­pressens ledarsida den 1 november hävdas att förslaget är ett hastverk, som inte regeringen kunnat försvara inför folkets berättigade oro – och därför borde omarbetas. Svenska Dagbladets ledarsida samma dag framhåller att lägre ersättningsnivåer tvärtom kan minska rörligheten på arbetsmarknaden. Förslaget är enligt SvD inte tillräckligt bra och har haft för kort remisstid. Den 25 oktober skrev Dagens Industri att det handlar om en ”hafsig höjning”, och att regeringen inte har råd med snedsteg på vägen om man vill ta ett jättekliv framåt.

– Vi har jobbat igenom förslaget i två år. Det är väl förberett och vi är inte beredda att modifiera det. Detta var vad valrörelsen handlade om och vad vi nu ska genomföra, säger Mårten Wennberg, pressekreterare på näringsdepartementet.

På a-kassorna framhålls att förslaget inte har förberetts tekniskt och administrativt:

– Ska det här genomföras från årsskiftet leder det till stora problem, säger Ewa Möller Elvhede, föreståndare för Journalisternas a-kassa.

Systemen definierar i dag arbetslöshet och dess tidsperioder på ett sätt som inte är förenligt med de principer som ska gälla från 2007.

– Till exempel är det tänkt att speciella villkor ska gälla för medlemmar som har försörjningsplikt för barn. Men i dag finns inget datasystem i hela Sverige som kan ta fram kontrolluppgifter om vilka de är, säger Ewa Möller Elvhede. Hon menar också att förändringen kräver arbetsresurser som inte finns på a-kassorna.

I Försäkringskassans remissvar varnas för kaos och man kräver ytterligare sex månader innan förändringarna genomförs. På näringsdepartementet har man försiktigt antytt att tidsplanen kan revideras.

– När det gäller tekniken och tidsplanen är vi medvetna om att det kan bli problematiskt och vi får se vilka önskemål vi kan tillgodose, säger Mårten Wennberg.

Men regeringen vill inte vika i förslagets principiella delar och avfärdar bestämt kritiken om att det inte är väl förberett:

– Att a-kassorna inte kan förbereda sig på hur tekniken ska fungera efter ett maktskifte kan jag förstå, men det är en annan sak. Vi har förberett principerna under lång tid och de fackliga centralorganisationerna har informerats, säger Mårten Wennberg.

Susanne Björkenheim, ordförande i Journalisternas a-kassa och ledamot i Journalistförbundets styrelse, anser att förslagets stora problem är att det leder till otrygghet.

– Höjda avgifter, sänkta ersättningar och skärpta krav för att få ersättning blir bara ett sätt att straffa medlemmarna, ren klasspolitik. Det skapar otrygghet, inte fler jobb.

Folket valde ju denna politik i demokratiska val, varför ska fackförbunden motsätta sig det?

– Folk har inte röstat på sådana försämringar i a-kassan, det är jag övertygad om. Och man har definitivt inte insett regeringens krav på en buffert i a-kassan, som förutom de kraftiga månatliga höjningarna kan innebära en engångsinbetalning på mer än 500 kronor, framhåller hon.

Jag har hört a-kassemedarbetare kritisera journalister som ser a-kassan som en alternativ försörjning för en längre tid i stället för ett tillfälligt omställningsstöd. Hur ser du på det?

– Jag tror inte på det där. Folk vill göra ett bra jobb och jag har inte sett en enda människa som ser a-kassan som lön, säger Susanne Björkenheim.

Propositionen om a-kassan läggs den 16 november och den 20 december beräknas riksdagsbeslut om de nya reglerna.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos