Gå direkt till textinnehållet

Handling från konsult är offentlig

En handling som kommit in till en myndighet från en fristående konsult är att betrakta som allmän. Det slår Kammarrätten i Göteborg fast i en dom.

En privatperson som begärt ut en handling avseende en skötselplan fick nej av Länsstyrelsen i Halland. Motiveringen var att de begärda uppgifterna var arbetsmaterial och därmed inte offentliga.

Kammarrätten ger nu länsstyrelsen backning. Eftersom den efterfrågade handlingen hade framställts av en från kommunen fristående konsult blir den allmän i den stund den inkommer till länsstyrelsen, enligt kammarrätten.

Fler avsnitt
Fler videos