Gå direkt till textinnehållet

Gryning på annonsmarknaden

Den plågade svenska annonsmarknaden visar tecken på att tillfriskna. Institutet för Reklam- och Mediestatistik vittnar om försiktigt ökade reklamköp, som fått draghjälp av en ljusnande konjunktur.

Den plågade svenska annonsmarknaden visar tecken på att tillfriskna.

Institutet för Reklam- och Mediestatistik vittnar om försiktigt ökade reklamköp, som fått draghjälp av en ljusnande konjunktur.

Efter tre kvartal med nolltillväxt ökar åter reklaminvesteringarna de traditionella medierna under årets andra kvartal”, skriver institutet för Media och Reklammätningar, IRM. Under första halvåret annonserades för drygt 7,6 miljarder kronor, vilket ska jämföras med 7,4 miljarder kronor samma period förra året.

Starkast tillväxt återfinns inom kvällspress och TV, där ökningen av reklamintäkter är åtta respektive tio procent. Morgontidningarna har det dock fortsatt tungt, framför allt storstadstidningarna, medan landsortspressen visar viss ökning tack vare detaljhandelsannonsering.

Ökningen av oadresserad direktreklam har gått strålande med nästan en tioprocentig ökning under första halvåret. För segmenten fackpress och radio är det däremot riktigt kämpigt, med fortsatt vikande intäkter.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos