Gå direkt till textinnehållet

Greider vill se statsstöd till dagspressen

Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider föreslår en ny deal mellan stat och tidningsvärlden, med innebörden att dagspressen blir mer public service-lik och får ett statligt stöd som är betydligt mer omfattande än det nuvarande presstödet.

I en debattartikel i Expressen föreslår Göran Greider en ny deal mellan stat och tidningsvärld: ”Pressen axlar ett antal avgörande uppgifter som bidrar till att hålla mångfalden vid liv och gör dagstidningarna mycket mer public servicelika. Sex krav kan då ställas från statens sida och uppfylls de får dagspressen åtnjuta ett slags demokratiskt driftsstöd som definieras långt vidare än det nuvarande presstödet”, skriver Göran Greider.

Bland annat vill Greider att verklig politisk mångfald ska finnas på ledarsidor, att kultursidorna ska vara ”anständiga”, att medborgarjournalistiken ska utvecklas, att tidningarna ska ägna sig åt folkbildning om medieägarstrukturer, samt att insynen i tidningsföretagens ekonomiska förehavanden ska öka.

Fler avsnitt
Fler videos