Fotbollstränare fick inte bemöta uppgifter – P4 Dalarna fälls

11 februari, 2022

MEN-fällning En fotbollstränare som bandats anonymt av P4 Dalarna fick inte bemöta negativa uppgifter om henne.

Mediernas Etiknämnd klandrar P4 Dalarna för en publicering i serien ”Rasismen inom fotbollen”.

P4 Dalarna hade för ett inslag om att fotbollsklubbar särbehandlar barn med utländsk bakgrund ringt runt till tränare för 44 olika fotbollsklubbar i länet för att ta reda på om de levde som de lärde vad gällde Svenska Fotbollförbundets vision om att alla skulle få spela. P4 Dalarna hade presenterat sig som Abdulkahar, vars bror skulle flytta till området med fotbollsintresserade barn som ville spela. En annan reporter ringde två veckor senare och uppgav sig vara en svensk nyinflyttad pappa med fotbollsintresserad dotter.

Bitar ur samtalen spelades upp i inslaget. En kvinnlig fotbollstränare vars röst förekom i reportaget anmälde P4 Dalarna till Medieombudsmannen. Hon menade att hon blivit kränkt och personligen utpekad genom att hennes röst användes i ett inslag under vinjetten ”Rasismen inom barnfotbollen”.

Hon menade att P4 Dalarna hade hårdklippt de bandade samtalen så att det framstod som att hon var tveksam till att flickan med utländsk bakgrund skulle börja i laget, och att flickan med svensk bakgrund välkomnades utan tveksamhet.

MO konstaterar att tränarens röst har gått att identifiera och att hon blivit utpekad inför en krets av familj, bekanta, kollegor och personer med kopplingar till fotbollsföreningen.

MO ser vidare medieetiska brister i publiceringen. Dels har anmälaren inte haft en sådan ställning att hon utan vidare kunnat pekas ut för att eventuellt ha särbe­handlat någon.

Därtill kan P4 Dalarnas presentation av uppgifter ur samtalet ifrågasättas, skriver MO: ”Anmälaren har oemotsagd gjort gällande att hon även sagt sådant som talat emot att de publicerade uttalandena varit ett tecken på negativ särbehandling.”

P4 Dalarna har inte heller gett tränaren möjlighet att bemöta uppgifterna.

MEN delar MOs bedömning och klandrar P4 Dalarna för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies