Gå direkt till textinnehållet

Förtroendet för medier ökar under krisen

Allmänhetens förtroende för journalisters rapportering om coronakrisen har ökat kraftigt under mars. Förtroendet för myndighetspersoner och politiker har ökat ännu mer.

På bara två veckor i mars ökade förtroendet för myndighetspersoner som uttalar sig om coronakrisen med tolv procentenheter, för politiker med tio procentenheter och för journalister nio procentenheter.

Det visar en enkätundersökning som Kantar Sifo genomfört. Undersökningen ingår i en studie av hur människor nås av och uppfattar information om coronaviruset och den pågående pandemin. Studien genomförs av forskare från Karolinska Institutet och Södertörns högskola tillsammans med Vetenskap & Allmänhet.

I mitten av mars hade en av sex tillfrågade (17 procent) ganska eller stort förtroende för journalister när de uttalar sig om coronaviruset. Två veckor senare hade en av fyra (26 procent) ganska eller stort förtroende för journalisters uttalanden om coronaviruset.

Annons Annons

Förtroendet för myndighetspersoner ökade under samma period från 60 till 72 procent och för politiker från 33 till 43 procent.

Förtroendet för medierapporteringen om coronakrisen är stort. Åtta av tio svenskar har ganska eller mycket stort förtroende för Sveriges Television (83 procent) och Sveriges Radio (78 procent) i deras rapportering om det nya coronaviruset. Bland personer som är 65 år eller äldre är motsvarande siffror ännu högre (89 procent för SVT och 81 procent för SR). För SR är dock skillnaden mot andra åldersgrupper inte statistiskt säkerställd.

Det är också stor skillnad beroende på partisympatier: Högst förtroende för SVT har sympatisörer till Vänsterpartiet (95 procent) och lägst förtroende har sympatisörer till Sverigedemokraterna (57 procent).

Bland tidningar har allmänheten störst förtroende för rapporteringen i Dagens Nyheter (49 procent), följt av Svenska Dagbladet (45 procent) och sin lokala morgontidning (42 procent). Kvällstidningarnas bevakning åtnjuter mindre förtroende (25 procent för Aftonbladet och 20 procent för Expressen).

I mätningen i mitten av mars framgick att allmänheten tar del av coronarapportering genom både Aftonbladet och Expressen i större utsträckning än DN och SvD.

Fler avsnitt
Fler videos