Gå direkt till textinnehållet

FNs säkerhetsråd fördömer våld mot journalister

FNs säkerhetsråd har antagit en resolution som fördömer alla kränkningar och övergrepp som begås mot journalister.

FNs säkerhetsråd uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att de som gjort sig skyldiga till brott mot journalister i väpnade konflikter ställas inför rätta, enligt un.org.

FNs säkerhetsråd påpekade också att alla parter i en väpnad konflikt är skyldiga enligt folkrätten att skydd civila, och att detta även gäller journalister. Journalister som tas som gissla eller kidnappas ska omedelbar och villkorslös friges.

I resolutionen står det att fria, oberoende och opartiska medier utgör en av de viktigaste grunderna för ett demokratiskt samhälle.

" Resolutionen sätter tryck på FN:s medlemsstater att utkräva ansvar för våld mot journalister. Den blir ett viktigt verktyg i arbetet för att öka säkerheten för journalister, framför allt de som arbetar i väpnade konflikter," säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet i en kommentar.

 

 

Fler avsnitt
Fler videos