Gå direkt till textinnehållet

Facket kan inte påverka beslutet

Oavsett vad fackklubbarna på Sveriges Radio har att säga i MBL-förhandlingarna kommer Peter Örn att utses till VD av styrelsen. Det fastslår styrelsens ordförande Ove Joanson.

Oavsett vad fackklubbarna på Sveriges Radio har att säga i MBL-förhandlingarna kommer Peter Örn att utses till VD av styrelsen. Det fastslog styrelsens ordförande Ove Joanson på måndageftermiddagens personalmöte och presskonferens.

MBL-förhandlingarna om Peter Örn som ny VD inleddes klockan 11 på måndagsförmiddagen, direkt efter det att morgonens styrelsemöte avslutats. För två av fackklubbarna är de redan avslutade: både Teaterförbundet och Saco sade vid sittande bord ja till Peter Örn som VD. Sif-klubben och symfonikerna har aviserat ett besked i morgon, tisdag, medan journalistklubben kommer att sätta sig i förhandlingar på nytt på onsdag eftermiddag och därefter komma med sitt besked.

– Vi kallar till sektionskonferens per telefon i morgon tisdag och sedan på nytt på onsdag. Därefter har vi klubbstyrelsemöte och sedan sätter vi oss i MBL på nytt, säger Ola Gäverth, som deltar i förhandlingarna för journalistklubbens räkning, tillsammans med Calle Fridner. Ola Gäverth vill inte kommentera Peter Örns namn för tillfället, men tycker att det är bra att beslutet kommit redan nu. – Det är viktigt att vi får en VD.

Oavsett vad journalistklubben och Sif säger om Peter Örn kommer han dock att utses till VD. Det klargjorde styrelsen ordförande Ove Joanson vid personalmötet och presskonferensen på måndageftermiddagen.

– Om facket säger nej kommer Peter ändå att utses. Jag har stor respekt för fackens processer, men det är styrelsen och ingen annan som utser verkställande direktör, sade Ove Joanson.

Han sade också att han trodde att risken för ett nej var liten.

– Men det är en risk vi får ta. Peter Örn är den VD vi ska ha.

Peter Örn själv ville inte kommentera vad ett eventuellt nej från facket skulle betyda:

– Jag överlåter till styrelsen att ha åsikter i den frågan.

Ola Gäverth tycker att Ove Joansons inställning till MBL-förhandlingarnas betydelse är “tråkig”:

– Det är illa av en styrelseordförande att så tydligt markera att MBL-förhndlingar saknar betydelse.

Fler avsnitt
Fler videos