Gå direkt till textinnehållet

Expressen vann i AD

Tommie Björkman och Journalistförbundet förlorade mot Expressen i Arbetsdomstolen, när en 20 år gammal konflikt om krav på obetald övertidsersättning. – Vi klarade inte att övertyga domstolen om att hans krav inte ingick i avgångsvederlaget, säger Henric Ask som är jurist vid LO-TCO Rättskydd.

Tommie Björkman och Journalistförbundet förlorade mot Expressen i Arbetsdomstolen, när en 20 år gammal konflikt om krav på obetald övertidsersättning.

– Vi lyckades övertyga domstolen att hans krav inte var preskriberade. Däremot klarade vi inte övertyga domstolen om att hans krav inte ingick i avgångsvederlaget, säger Henric Ask som är jurist vid LO-TCO Rättskydd.

Som Journalisten berättade för en tid sedan stämde Journalistförbundet och Tommie Björkman förra året Expressen på 164 500 kronor plus ränta för övertidsersättning som Björkman anser att han inte fått ut.

Annons Annons

Expressen svarade att hans krav var preskriberade och att övertidsersättningen dessutom ingick i det avgångsvederlag han fick när han slutade på tidningen.

Avgångsvederlag är slutreglering

I domskälen konstaterar domstolen att preskriptionen upphävts genom kontakt mellan Björkman och företrädare för tidningen. Men, domstolen konstaterar också att det normala är att avgångsvederlag innebär en slutreglering av parternas mellanhavanden. “ I princip bör det därför ankomma på den part som hävdar motsatsen att visa detta.” Det menar domstolen att Björkman och SJF:s inte klarat och avslår enhälligt förbundets talan.

Enligt domen ska Journalistförbundet betala Expressens rättegångskostnader på 71 500 kronor. Domen väntas inte överklagas.

Fler avsnitt
Fler videos