Gå direkt till textinnehållet

EU godkänner presstödet

EU har godkänt reglerna för det svenska presstödet. Det innebär att maxstödet till storstadstidningar sänks från 64 miljoner kronor till 45 miljoner. Sänkningen ska ske under en femårsperiod med start 2011.

Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet är de tidningar som berörs av de nya reglerna. Stödet till mindre och medelstora tidningar berörs inte. Till Dagens Nyheter säger Skånska Dagbladets VD Thomas Grahl "att det kommer att bli tufft men vi klarar det".

– Bonnier och andra ville ta ifrån oss stödet helt, men nu kan ingen klaga igen eftersom kommissionen säger att stödet är förenligt med statsstödsreglerna, säger Thomas Grahl till DN.

Sedan alliansen tog över regeringsmakten 2006 har frågan om presstödets framtid varit aktuell. Från att första ha velat avskaffa stödet svängde regeringen och föreslog att maximibeloppet för storstadstidningar skulle minska etappvis under fem år med början 2011, från 63,9 miljoner till 45 miljoner.

Annons Annons

Det var dessa ändringar som nu gjorde att EU-kommissionen godtar presstödet. Tidigare hade EU hotat med att stoppa stödet till storstadstidningar. Kommissionen anser att stödet inte strider mot EUs regler om statstöd till företag, att förändringarna innebär en balans mellan konkurrensreglerna och behov av pluralism i medierna.

Fler avsnitt
Fler videos