Gå direkt till textinnehållet

Domstol får inte publicera namn på misstänkta

Gotlands tingsrätts webbpublicering av namn på brottsmisstänkta strider mot personuppgiftslagen, enligt Datainspektionen.

Datainspektionen förelägger Gotlands tingsrätt att sluta publicera namn på parter i mål och ärenden på domstolens webbplats: publiceringen strider mot personuppgiftslagen.

Generaldirektören säger i en kommentar att det krävs en särskild försiktighet när personuppgifter publiceras på internet och att uppgifter på brottsmisstänkta men inte dömda personer har publicerats av Gotlands tingsrätt.

– Det är uppenbart att det kan orsaka de berörda stort obehag att sådana uppgifter sprids, säger han.

– Att en handling är allmän och inte omfattas av sekretess innebär inte att det per automatik är fritt fram att publicera den på nätet.

Fler avsnitt
Fler videos