Gå direkt till textinnehållet

DNEX-avsked upprör grafikerfacket

DNEX sparkade den fackligt aktive tryckare som uppgetts ligga bakom de maskningsaktioner som saboterat distributionen av Dagens Nyheter under våren. En grov kränkning av både individ och fack, är grafikerfackets dom.

DNEX sparkade den fackligt aktive tryckare som uppgetts ligga bakom de maskningsaktioner som saboterat distributionen av Dagens Nyheter under våren. En grov kränkning av både individ och fack, är grafikerfackets dom.

Det var ordföranden för grafikerfacket som fick sparken av DNEX på grund av att han ansågs ha varit drivande i de förseningar av tryckproduktionen som saboterat Dagens Nyheters distribution under våren. Tryckeribolaget ägs av Bonniers men står fristående från Dagens Nyheter, som fungerar som beställare. Tidningens chefredaktör har under våren vid flera tillfällen sagt att man planerar att låta trycka tidningen på annat tryckeri, men att omställningen tar tid.

bryt

@noll. Sen kom beskedet om avskedet av grafikfackets ordförande på DNEX i Akalla.

Skälet var illojalitet och anstiftan till produktionsstörningar.

-Detta är en grov kränkning av den enskilde medlemmen men också ett allvarligt angrepp mot hela

den fackliga organisationen, menar Jan Österlind, förbundsordförande för Grafiska Fackförbundet Mediafacket.

Enligt Grafikerfacket har företaget inte på någon punkt kunnat styrka sina anklagelser vid överläggningar med DNEX Tryckeriets Grafiska Personalklubb, och man kräver därför upprättelse och att DNEXs ledning visar respekt mot den fackliga organisationen och dess företrädare.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos