Gå direkt till textinnehållet

Demokrativillkor införs i mediestödet

Regeringens proposition om nytt mediestöd 2024 innehåller ett nytt demokrativillkor kopplat till regeringsformen. Det uppger kulturminister Parisa Liljestrand (M) under en presskonferens.

Regeringen ska på torsdagen fatta beslut om den nya propositionen rörande förändrat mediestöd från och med den 1 januari 2024. Under en presskonferens på onsdagseftermiddagen presenterade kulturminister Parisa Liljestrand (M) huvuddragen i propositionen.

– Vi behöver bryta upp lapptäcket av olika stödformer och hitta ett nytt stöd för en helt ny mediemarknad, sade Parisa Liljestrand, som menade att propositionen i mångt och mycket ligger nära förslagen i Mats Svegfors utredning och därför borde kunna få stort parlamentariskt stöd.

Det nya mediestödet är fokuserat på lokala och regionala medier men det ska också vara möjligt för nationella medier att få stöd, meddelade Liljestrand, men bekräftade att tidningar som tidigare haft stöd kan komma att förlora det med det nya systemet. I förslaget finns också ett övergångsstöd för sådana tidningar, som enligt Liljestrand är ”generöst” och kan sträcka sig i upp till fem år.

Mediestödets syfte är att ”stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet”.

Propositionen innehåller ingen definition av kvalitet, eller siffror på mätbara krav på redaktionellt innehåll och periodicitet. Det kommer i stället att kompletteras i regeringens förordning. Enligt Liljestrand omfattar mediestödet en miljard kronor i skattemedel, och stödet ska utvärderas efterhand för att tillse att stödet lever upp till syftet.

I förordningen införs ett nytt demokrativillkor, som enligt Liljestrand är kopplat till de värderingar som finns i regeringsformen.

– Den fundering jag har haft kring detta är hur man utformar ett demokrativillkor som inte riskerar att bli odemokratiskt. Där har vi jobbat med att hitta formuleringar som möjliggör ett balanserat demokrativillkor. Jag känner mig mycket nöjd med den skrivning som regeringen presenterar i propositionen.

– Demokrativillkoret kommer att kunna tillämpas om en tidning eller ett medium uppfyller alla villkor för stöd men ändå visar sig väsentligen verka mot de värderingar som är angivna i regeringsformen, sade Parisa Liljestrand.

Fler videos
Fler avsnitt