Gå direkt till textinnehållet

De får årets Olle Engkvist-stipendier

Patrik Kronqvist, Johan Schück och Sara Kristoffersson är tre av årets tio stipendiater som får fördjupa sig i samtida byggnadskonst.

Följande journalister/publicister har i år fått stipendier ur Stockholms Byggnadsförenings Stiftelse för Olle Engkvist-priset.

Stiftelsens ändamål är att bereda publicister vidareutbildning inom eller utom landet för att därigenom främja "spridandet av vederhäftig kunskap om och fördjupad förståelse för samtida byggnadskonst".

Ansökan om stipendium ur stiftelsen sker årligen via Publicistklubbens Hiertanämnd.

Annons Annons

Nils Lindstrand, Stockholm, får 15 000 kronor för att fördjupa sig i förnyelse av byggteknik i Storbritannien, som inom vissa områden ligger i framkant.

Sara Kristoffersson, Stockholm, får 23 500 kronor för att göra en studieresa och fördjupa sig i arkitekturen i ett antal byggnadsverk och interiörer i Danmark, Tyskland och Frankrike.

Karin Westermark, Stockholm, får 20 000 kronor för att titta på Arts and Crafts rörelsen trädgårdar i Storbritannien och Sverige med fokus på biodiversitet.

Kristina Karlberg, Västra Frölunda, får 10 000 kronor för att besöka Amsterdams Light Festival att möta ljusdesigners, få inspiration och lära sig mer om ljussättning i stadsrummet.

Anna Werner, Floda, får 15 000 kronor för att besöka Amsterdam en stad där många cyklar och fördjupa sig i vad som krävs för att fler ska cykla i Sverige.

Tobias Thiel, Stockholm, får 30 000 kronor för att studera hur storstäders restytor med mindre åtgärder kan användas för att skapa större positiva förändringar i stadsbilden.

Patrik Kronqvist, Stockholm, får 11 400 kronor för att fördjupa sig i bostadspolitiken i Finland. Under 90-tals krisen behöll Sverige bruksvärdessystemet medan man i Finland införde marknadshyror för bostäder. Hur påverkade det bostadsköer, byggande och hemlöshet där?

 

Johan Schück, Stockholm, får 30 000 kronor för att skriva en bok om den judiske arkitekten Erik Josephson vars inflytande på omformningen av det svenska samhället inte skildrats sammanhängande.

 

Leo Gullbring, Lund, får 29 500 kronor för att besöka Tabukprovinsen i Saudiarabien och studera det påbörjade bygget och planeringen av en helt ny stad ”Neom” där. Projektet har en budget på 500 miljarder dollar.

Jonas Cullberg, New York, får 16 500 kronor för studera hur staden Phoenix, Arizona försöker lösa problemen med den alltmer extrema hettan och torkan genom teknik och stadsplanering.

Fler avsnitt
Fler videos