Gå direkt till textinnehållet

Dagens ombud: Natacha Lopez

På kongressens sista dag träffar vi Natacha Lopez från Frilans Syd, som är första gångs deltagare. Hon är imponerad av det engagemang hon sett under veckan. (Foto: Tomas Ohlsson)

Hur har kongressen varit?
– Det har varit en jätte bra kongress med mycket engagemang. Speciellt när det kom till bemanningsfrågan var det kul att se att så många inser vikten av att stödja de berörda journalisterna, säger Natacha Lopez men poängterar också att än är den inte slut, det är några viktiga punkter kvar att behandla.

Natacha Lopez har inte närvarat vid kongressen tidigare år och hon säger att upplevelsen är bättre än vad hon hade förväntat sig.

– Rent demokratiskt har den varit bra upplagd. Det har känts lätt att yttra sig och att sätta sig in i frågorna. Alla har getts möjligheten att komma till tals.

Annons Annons

Frågorna som Natacha Lopez varit särskilt engagerad i är de ekonomiska, om bemanningsföretagen och kultur.

Den stora frågan om vilka som kommer tillträda på de nya posterna vill hon inte spekulera kring. Men säger att det självklart är intressant att se vilka det blir. För Natachas del tar kongressupplevelsen slut i och med det, hon kommer inte att närvara på festen som det bjuds på efteråt.

Fler avsnitt
Fler videos