Gå direkt till textinnehållet

Bornholms kommun portar alla journalister

Inför kommunvalet i Bornholm förbjuds journalister i alla kommunala byggnader, och kommunanställda får inte uttala sig i medier – i tre månader. ”Ett demokratiskt problem”, anser Tine Johansen (bilden), ordförande i danska Journalistförbundet.

Bornholms kommun har beslutat att införa en ”spärrtid” om tre månader inför kommunvalet i november. Under dessa tre månader ”skruvas öppenheten i kommunen ned”, uppger Bornholms kommun i ett pressmeddelande.

Medier kommer inte att få tillgång till kommunala byggnader och institutioner och endast kommundirektören får uttala sig å kommunens vägnar mellan den 16 augusti och valdagen den 16 november. Även politikers och övriga medborgares tillgång till kommunbyggnader och till enskilda tjänstemän begränsas. Däremot har kommunanställda rätt att uttala sig i medier utanför arbetstid.

Beslutet har väckt kritik bland journalister, politiker och forskare, rapporterar danska Journalisten.

Annons Annons

”Under en tidsperiod då medierna har ett extremt viktigt uppdrag, att upplysa medborgarna om närdemokratin, blir de avskurna från att bevaka det som sker. Det är ett stort demokratiskt problem”, säger danska Journalistförbundets ordförande Tine Johansen till tidningen.

Spärrtider före val syftar till att förhindra att det uppstår tvivel kring de danska kommunernas partineutralitet, men brukar inte omfatta medier, och brukar vara i cirka två veckor före valdagen.

Fler avsnitt
Fler videos