Gå direkt till textinnehållet

Bonnier undviker sitt arbetsgivaransvar

Även Journalistklubben på Bonnier Tidskrifter har i dag tagit ett uttalande mot Bonniers agerande när det gäller Stockholm City.

Brevet skickades till Ulrika Saxon, Jonas Bonnier, Jonas von Hedenberg, Anders Kvarby och Mikael Nestius i morse.

"Med anledning av omorganisationen av Stockholms City vill Journalistklubben vid Bonnier Tidskrifter göra följande uttalande:

Bonnier Tidskrifters Journalistklubb har med stor förvåning fått beskedet om att samtliga journalister på Stockholm City blivit uppsagda med anledning av att Bonnier Tidskrifter, genom det helägda kundtidningsförlaget Spoon, tar över produktion och utgivning av tidningen.
Vi anser att Bonnier undviker sitt arbetsgivaransvar för personalen genom att säga upp samtliga och hänvisa till att det är upp till Spoon att bemanna redaktionen för City.

Att på detta vis behandla anställda som varit lojala med City och Bonnier under många år, är enligt vår mening inte förenligt med Bonniers värdegrund och strider mot andemeningen i Lagen om anställningsskydd.

Vi vill därför att Bonnier Tidskrifter uppmanar ledningen för sitt helägda bolag Spoon att erbjuda journalisterna på  City att följa med tidningen till de nya ägarna, eller att Bonnier Morning Paper erbjuder Citys journalister en adekvat kompensation som står i proportion till den behandling man utsatts för."

Brevet är undertecknat av Bonnier Tidskrifters Journalistklubb genom dess ordförande Krister Berntsson.

Fler videos
Fler avsnitt