Gå direkt till textinnehållet

Bakläxa för a-kassan

Länsrätten har upphävt ett beslut av Journalisternas a-kassa att avslå en journalists begäran om ersättning.

En journalist på Sveriges Radio hade tagit tjänstledigt från sin halvtidstjänst för att jobba heltid på Sveriges Television. Det rörde sig om en visstidsanställning som avslutades 8 juli 2006.

Den 21 januari 2007 återgick han till halvtidsjobbet på SR. Under perioden 7 juli 2006 och fram till 21 januari 2007 var journalisten först föräldraledig och sedan anmäld som arbetslös på Arbetsförmedlingen. Han begärde ersättning för den halvtid som han inte var tjänstledig från SR.

A-kassan avslog hans begäran med motiveringen att han vid sidan­ om arbetslösheten varit tjänstledig från en anställning på halvtid och därför inte ersättningsberättigad. A-kassan vidhöll sin bedöm­ning i en omprövning av beslutet.

Journalisten överklagade i länsrätten, som upphäver a-kassans beslut. Länsrätten konstaterar att journalisten inte sökte ersättning för den tid som motsvaras av hans tjänstledighet från sitt halvtidsjobb utan för den andra halvtiden då han stått till arbetsmarknadens förfogande.

Rätten till ersättning ska, anser domstolen, prövas enligt reglerna om ersättning vid deltidsarbetslöshet. Kassan har därför inte haft fog för att avslå ansökan på den grund som man angett. Länsrätten överlämnar ärendet till a-kassan för fortsatt prövning av journalistens rätt till a-kasseersättning.

Fler avsnitt
Fler videos