Gå direkt till textinnehållet
Bild på författaren
Julia Nilsson
Redaktionschef & stf ansvarig utgivare

Skaffa dig en mentor

Att ha en mentor behöver inte bara handla om att ha någon att ta upp problem med.

Under julhelgen pratade jag med en kollega som klagade över att han upplevde sitt chefsjobb som så ensamt. Han brottades ofta med frågor som han fann det svårt att diskutera med någon annan på redaktionen. Det är förvisso inget nytt problem utan något som många chefer har uttryckt.

Men för redaktionella chefer finns ändå många chanser att skaffa sig ett nätverk eller en egen mentor. Pressinstitutet har ett mentorprogram för kvinnliga chefer och själv har jag just påbörjat Sveriges Tidskrifters mentorprogram. Flera större företag har också satsat på mentorskap för medarbetare med chefstjänster.

bryt

Men det är inte bara chefer som skulle behöva en egen mentor.

Oxveckorna som nu väntar efter helgledigheten kan få vem som helst att ha svårt att hitta tillbaka till motivationen.

För reportrar, fotografer, redigerare och andra yrkesgrupper inom medierna finns mig veterligen inga alternativ till chefernas mentorprogram. Samtidigt som vi alla behöver utveckling i yrket.

Det vet den som gått på kurs. Kanske för att upptäcka att den stora behållningen var att dryfta problem och glädjeämnen från hemmaredaktionen med andra kolleger i pauserna.

En redigerare kan behöva någon att diskutera layout med för att inte fastna i gamla rutiner. Men lika gärna kan det handla om att få hjälp att fundera över vad han eller hon ska ta sig för i framtiden.

En reporter kan skaffa en kamratläsare på redaktionen. Någon som kan läsa hans eller hennes texter och som kan komma med konstruktiv kritik och beröm. Men finns det ingen man känner att man har förtroende för kan det vara en hjälp att hitta någon utanför huset som är villig att ta på sig rollen. Tempot på våra redaktioner är också högt uppskruvat i dag och man tar sig inte alltid tid till djupare diskussioner med kollegerna.

bryt

En äldre arbetskamrat kan också fungera som en slags mentor. Men de senaste åren har erbjudanden om avgångsvederlag varit vanliga och det har medfört att många äldre journalister slutat och allt färre med mångårig kunskap och erfarenhet kan dela med sig till yngre kolleger.

Att ha en mentor behöver inte bara handla om att ha någon att ta upp problem med. En mentor ska lyssna, inspirera och stötta, dela med sig av egna erfarenheter och kunskaper. Peka på lösningar och vara någon som kan ställa de rätta frågorna för att man som adept ska få insikt om var man står i yrket och i livet.

Ett mentorprogram, för alla medarbetare som är intresserade, borde vara något att nappa på för varje arbetsgivare.

Men innan den önskan är uppfylld: skaffa dig en egen mentor.

Fundera ut ett bra namn, någon du tror skulle kunna hjälpa dig att utvecklas i yrket, och ring upp.

De allra flesta skulle känna sig smickrade över att bli tillfrågade.

Fler avsnitt
Fler videos