Gå direkt till textinnehållet

Jag vill ta tjänstledigt för studier, hur funkar det?

FRÅGA FÖRBUNDET Hur gör jag när jag ska ansöka om tjänstledighet för studier. Jag vet ju inte om jag kommer in på utbildningen. Vad händer om jag inte gör det?

När du är tjänstledig är det viktigt att du är frånvarande av de skäl som du angett vid ledighetsansökan. Faller grunden för din ledighetsansökan, exempelvis om du inte kommer in på din utbildning eller om du skulle avbryta studierna, ska du åter stå till arbetsgivarens förfogande. Du behöver med andra ord meddela din arbetsgivare om du avbryter studierna. Vill du fortsätta att vara tjänstledig ändå behöver du komma överens med arbetsgivaren om detta. Var då noga med att få skriftlig bekräftelse på att grunden för tjänstledigheten ändrats.

Vill du återgå i tjänst i förtid i samband med studieledighet så har du rätt att göra det. Du underrättar då arbetsgivaren om att du har för avsikt att avbryta dina studier.

Har du varit studieledig i mer än ett år kan ar­b­ets­givaren skjuta på återgången i tjänst en månad. Har du varit studieledig kortare tid kan arbetsgivaren skjuta på återgången i upp till två veckor. Är utbildningen kortare än en vecka finns ingen varseltid.

Annons Annons

Om du inte vet i vilken mån du kommer få en plats på kursen du sökt kan du i din ledighetsansökan skriva att den gäller från angivet datum under förutsättning att du kommer in på utbildningen.

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos