Regeringens åtgärder räcker inte

28 april, 2020

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Mediebranschen går på knäna till följd av coronakrisen. Riktigt dåligt är det för frilansare som befinner sig i ekonomisk kris. Stödåtgärderna för egenföretagare är illa anpassade till en bransch där de flesta frilansar har enskild firma. 

Journalistförbundets styrelse har därför fattat ett mycket ovanligt beslut. För att skapa en krisfond använder vi 2,5 miljoner kronor från förbundets konfliktmedel, pengar som enligt stadgarna ska användas vid konflikter på arbetsmarknaden. Medlemmar som förlorat frilansuppdrag på grund av coronapandemin kan från och med idag ansöka om att få ta del av krisfondens stipendier.

Någon långsiktig lösning är det emellertid inte. Redan i slutet av mars visade en enkät Journalistförbundet gjorde bland frilansmedlemmar att mer än 40 procent av de svarande hade förlorat uppdrag. Många hade redan tappat stora inkomstbelopp. För varje dag har frilansarnas situation blivit alltmer akut och mediebranschen är på lång sikt beroende av frilansande journalisters arbete. Vi kräver därför ytterligare politiska åtgärder som underlättar för frilansar och andra egenföretagare i kultur- och mediesektorn att kunna klara sig igenom krisen utan att behöva lägga ned sina firmor:

A-kassesystemet måste ytterligare anpassas efter egenföretagares villkor.

För egenföretagare som frilansar är det avgörande att kunna kombinera arbetslöshetsersättning med deltidsverksamhet i den egna rörelsen. Det skulle också spara staten utgifter för arbetslöshetsersättningen. Att utföra visst arbete i sin firma samtidigt som man erhåller A-kassa skulle behöva tillåtas. Det kan handla om marknadsföring, kundkontakter, underhåll av hemsida, och så vidare. Även för dem som har egenföretagande som bisyssla måste regelverket bli mer generöst.

Korttidsarbete måste kunna användas även av den som har enskild firma.

Möjligheten till korttidsarbete gäller inte egenföretagare med enskild firma, som är den bolagsform som merparten av frilansarna inom kultur- och mediesektorn har. De kan därmed inte utnyttja systemet med korttidsarbete. Om enskilda firmor inte enkelt kan inlemmas, måste det utarbetas ett motsvarande stödsystem.

Särskilda stödinsatser måste riktas mot mediebranschen.

Tillsammans med Bildleverantörernas förening (BLF) har Journalistförbundet föreslagit att fotografer ska sysselsättas med att dokumentera coronakrisen, för allmännyttiga ändamål och med statlig finansiering. Tillsammans med Sveriges Tidskrifter har vi lanserat förslaget att ett tillfälligt statligt bidrag ska subventionera halva det arvode som uppdragsgivare betalar frilansjournalister. Fler stödinsatser riktade specifikt mot mediebranschen och dess frilansar behövs.

Men vi kan inte vänta på att de här förslagen ska bli verklighet. Därför har vi skapat denna krisfond för frilansande medlemmar. Stipendierna i fonden kommer att hjälpa de frilansar som befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge.

Vi förutsätter att regeringen nu tar sitt ansvar för att säkerställa att vi har en levande mediebransch efter coronakrisen.
 

Journalistförbundets styrelse

Ulrika Hyllert
Tomas Backlund
Katarina Bjärvall
Anna Flytström
Anders Forsström
Elisabeth Hedman
Ann Johansson
Jens Krey
Gert Lundstedt
Gabriella Mohoff
Hanna Nyberg

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies