Gå direkt till textinnehållet

Lena Ag: Pressfrukostarna är bara ett komplement

I en hårt vinklad artikel hävdar Maja Aase i Journalisten (6/07) att “öppenheten haltar hos Margot Wallström” när det gäller information till svenska korrespondenter i Bryssel.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

I en hårt vinklad artikel hävdar Maja Aase i Journalisten (6/07) att “öppenheten haltar hos Margot Wallström” när det gäller information till svenska korrespondenter i Bryssel.

Anledningen skulle vara att så kallade “Chatham House Rules “ tillämpas vid de regelbundna pressfrukostar som Wallström bjuder in till. Aase underlåter att nämna att dessa pressfrukostar bara är en liten del i ett större informationssammanhang. Där ingår även dagliga pressbriefingar för EUs cirka 1 000 ackrediterade journalister, tekniska briefningar där olika förslag belyses i detalj, intervjuer, pressmaterial och bilder, webb-baserad information mm. Således bör pressfrukostarna ses som ett komplement till de övriga informationskanalerna. Och jag uppfattar att de journalister som deltar tycket att dessa möten är värdefulla. Därför är det onekligen en ironi i sammanhanget att Aase verkar tillämpa samma metod som hon är så kritisk till i sin artikel, eftersom ingen av de “skeptiska” journalisterna framträder med namn. När det gäller öppenheten generellt inom kommissionen driver Margot Wallström, tillsammans med kollegan Sim Kallas, förslag på flera olika områden: till exempel öppen redovisning av vilka som får projekt- och programstöd från EU, ett register för lobbyister, en förbättring av reglerna om tillgång till handlingar. Dessutom har Wallström tagit initiativ till att hennes diarium för inkommande brev ska offentliggöras, förhoppningsvis under våren 2007. Allt detta sammantaget ger en helt annan bild än den som Maja Aase ger i sin artikel.

Annons Annons

medlem av Margot Wallströms kabinett

Fler avsnitt
Fler videos