Gå direkt till textinnehållet

Låt barnen själva få bestämma

I år fyller FNs barnkonvention 20 år. Sverige var bland de första länderna som undertecknade den. Det innebär bland annat att riksdag, regering och alla myndigheter har tagit på sig att följa artiklarna i barnkonventionen.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Vi är medvetna om att Allmänhetens pressombudsman, PO, inte är en myndighet, utan tillsatt av tidningsbranschen för att bevaka pressetiska frågor. Det gör det inte mindre anmärkningsvärt att PO helt verkar sakna kunskap om innehållet i barnkonventionen och om barns rätt till yttrandefrihet.

Så här står det i artikel 13:

”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar, men endast sådana som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att respektera andra personers rättigheter eller anseende.”

Annons Annons

Kort sagt: Barn (alltså människor under 18 år) har rätt till samma yttrandefrihet som vuxna.

Därför blev vi mycket förvånade när PO Yrsa Stenius under ett seminarium med journalister tidigare i höstas hävdade att föräldrar helt bestämmer om, när och hur barn under 18 år får yttra sig offentligt. Även när det gäller tonåringar måste journalister, enligt Yrsa Stenius, alltid först be föräldrarna om lov innan barnen får yttra sig. Om föräldrarna anmäler tidningen till PO riskerar vi annars att bli klandrade för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Yrsa Stenius hänvisade till föräldrabalken, där det står skrivet att föräldrarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Lagtexten fortsätter så här: ”Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.”

Vi tycker att POs tolkning av föräldrabalken är orimlig och dessutom krockar med barnkonventionen. Tolkningen innebär i praktiken att en 16-åring inte får svara på frågan om vad hon tycker om att hennes skola läggs ner, utan att föräldrarna först ska ge sitt tillstånd. Eller att hon inte får säga att hennes kommun borde satsa mer på ungdomar.

Vid seminariet deltog även Journalistförbundets etikombudsman Justus Bennet. Vårt intryck var att han i stort sett delade Yrsa Stenius syn på barns yttrandefrihet.

Vi tre, samtliga med stor erfarenhet av att intervjua unga, tycker självklart att det krävs stor försiktighet och stort ansvarstagande när man publicerar barns och ungas åsikter och erfarenheter. Som journalist måste man alltid (som det står i yrkesreglerna) visa extra hänsyn när man har att göra med ovana intervjuobjekt. Den försiktigheten är mycket viktig.

Men genom att så tydligt försöka ”skrämma” journalister från att intervjua barn sätter PO utgivarnas ansvar ur spel. Vi menar att man, liksom med vuxna, måste bedöma varje barnintervju från fall till fall.

Annars begränsar vi barns yttrandefrihet på ett sätt som bryter både mot barnkonventionen och mot sunt förnuft.

Det sägs ofta i debatten att det är viktigt att ta reda på vad barn tycker och att spegla barns verklighet. Men i praktiken är detta oftast mest tomma ord, något som POs omedvetenhet i frågan visar. 

Yrsa Stenius menar dessutom att det krävs föräldrarnas tillstånd för att PO ska kunna granska en publicering som rör barn. En bisarr konsekvens av det är att publiceringar som föräldrarna har godkänt aldrig kommer att kunna prövas – även om förnuftet säger att barnet löper stor risk att drabbas av publicitetsskada. Ett sådant exempel är Aftonbladets stort uppslagna intervju med en våldtagen 13-åring som sett sin bästa vän mördas (2006). Flickans föräldrar hade nämligen godkänt den publiceringen.

Vi tycker…

… att det krävs en rejäl debatt och ökad kunskap om barns rättigheter, inte minst deras rätt till yttrandefrihet, bland företrädare för PO och Journalistförbundet.

… att PO måste få mandat att pröva fall där föräldrar godkänt publicering, men där barnet, rent objektivt, riskerar att lida stor publicitetsskada.

… att PO borde få i uppdrag att informera barn och ungdomar om att PO finns och om ungas rättigheter i medierna.

                                                                          Per Bengtsson, Kamratposten

                                                                          Katarina Schück, Kamratposten

                                                                          Gertrud Svensén, Glöd

Fotnot: Seminariet där Yrsa Stenius och Justus Bennet medverkade som föreläsare ordnades av Fojo i Stockholm den 4 september. Temat var ”Hur presenteras och bevakas barn i medierna”.

Fler avsnitt
Fler videos