Gå direkt till textinnehållet

Göteborgsböcker på drift

Vad gör 800 Göteborgsböcker i Journalistförbundets källare i Stockholm?

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Veckan före midsommar kom en lastbil och hämtade hela Västra journalistföreningens bibliotek, Göteborgsböcker skrivna av Göteborgsförfattare. De har under årens lopp skänkts till Västra journalistföreningen. Jag har själv överlämnat några av mina böcker dit, med dedikation till föreningen.

För oss författare och västsvenska journalister känns det som en stöld när våra böcker hämtas och förpassas till en källare i Stockholm, där ingen människa har någon glädje av dem. Ingen överenskommelse har gjorts, ingen förklaring har givits och ingen redovisning har skett av vem som äger vad. Böckerna bortfördes utan kommentar.

Bakgrunden är att Västra journalistföreningen delades i två delar 1993, dels Västra distriktet, som har hand om de fackliga frågorna och dels Västra journalistföreningen som har hand om stugbyn Heestrand i Bohuslän samt stipendiefonden. De har skilda styrelser och funktioner, men tills helt nyligen har de delat lokaler i Göteborg. Lokalerna hyrs nu enbart av föreningen.

Det var när distriktets pärmar och papper skulle hämtas därifrån som hela biblioteket följde med på köpet, tillsammans med ett antal skänkta tavlor. Allt på direktiv från Stockholm. Utan förvarning.

Göteborgsdistriktet har det senaste året varit inblandat i en polisutredning efter misstänkt förskingring.

Denna polisutredning pågår fortfarande. Är det detta faktum som fått sockholmskontoret att handla så överilat och lagstridigt?

Böckerna är inte Västra distriktets egendom och definitivt inte Journalistförbundets. De tillhör journalisterna i Västra journalistdistriktet. Vi vill ha tillbaka dem!

Ingrid Wirsin

Tidigare styrelseledamot
i Västra journalistföreningen

SVAR:

Västra Journalistdistriktet och dess föregångare Västra Journalistföreningen har sedan länge och en bit in på 2000-talet haft en lokal i Göteborg. Eftersom de medel som distrikten får från förbundet ska gå till verksamhet och inte lokalhyra har lokalen sagts upp för något år sedan. Den övertogs då av den i Västsverige verksamma journalistföreningen. Denna förening är inte en del av Journalistförbundet och ska inte förväxlas med de journalistföreningar som var ett organisationsled inom förbundet innan förbundsorganisationen ändrades i början av 1990-talet.

Distriktet har efter det att nuvarande föreningen övertog lokalerna hållit möten där och betalt hyra för detta.

När distriktet inte längre innehade lokalen är det en självklar åtgärd att flytta förbundets inventarier därifrån. Eftersom distriktet av olika skäl inte fungerat fullt ut har förbundskansliet fått ta på sig denna uppgift.

Självklart har detta skett efter kontakt med representant för föreningen. Insändarens uppgifter på denna punkt stämmer inte, så kommunikationen inom föreningen tycks inte ha fungerat.

Inventarier i lokalen har betalts av distriktet och den förening som var föregångare till distriktet och då en del av förbundet. Detta gäller såväl tavlor som det bibliotek som startades när föreningen var ett led av förbundets organisation.

Ingen överlåtelse eller försäljning av dess inventarier har skett till den nuvarande föreningen – i vart fall inte av någon som haft fullmakt från förbundet.

Det som skett är att förbundet tagit vara på de inventarier som förbundets medlemmar bekostat eller skänkt genom åren. Om nuvarande förening bekostat något av det vi förutsatt vara förbundets egendom, så ska vi givetvis åtgärda det.

Förbundet har liksom andra TCO-förbund avtal med TAM-arkivet för att fackförbundens historia inte ska förskingras utan arkiveras, dokumenteras och kunna bli föremål för forskning. Detta kommer också att ske så snart förbundskansliets medarbetare hunnit gå igenom materialet.

Om Ingrid Wirsin eller någon annan som donerat böcker till Västras medlemsbibliotek vill ha sina donerade böcker tillbaka så kontakta förbundskansliet, så ordnar vi det.

Journalistförbundets
arbetsutskott

Fler videos
Fler avsnitt