Förbundsstyrelsen har problem med interndemokratin

10 september, 2021

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Journalistförbundets ledning kräver enighet av styrelsen och kväver yttrandefriheten för styrelseledamöterna, vilket leder till konflikter, undergräver förtroendet och tystar ledamöter, skriver Anders Forsström, ledamot i förbundsstyrelsen. Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert skriver i en replik att hon inte känner igen sig i bilden.

I samband med Las-uppgörelsen krockar förbundsstyrelsens gruppröst-kultur rejält med verkligheten. Hela styrelsen, som är van vid att alla röstar lika, hamnar i klinch med protesterande klubbar och hundratals medlemmar som menar att förbundet svikit.

Förbundsstyrelsen har problem med interndemokratin. Det borde räcka med att bara rösta nej, men en ledamot, som röstar emot majoriteten, måste lägga fram en reservation. Omröstningar och reservationer orsakar tumult och ifrågasättande. Om du för ut din åsikt utanför styrelsen får du vara beredd på kraftiga reaktioner från ledningen.

Så här kan vi inte ha det. Även om förbundsstyrelsen oftast är överens behöver vi mindre förbundspiska och mer åsiktsbrytning. Åsiktsfrihet skapar uppmärksamhet, går fortare och ligger i linje med medlemmarnas professionella inställning till yttrandefrihet. 

Några exempel. När jag röstar emot Las-uppgörelsen godkänns inte rösten.

– Du får inte rösta emot.

För styrelsearbete är upprepade händelser som denna irrationell. Att den demokratiska frågan ställs: ”Finns det några som är emot?” Och att ledamöter inte får svara.

Att ha en annan uppfattning är inte välkommet. På ett möte, så sent som för någon vecka sedan, diskuterades ingående om jag ens får delta i Las-diskussionen på kongressen 6-7 oktober. Det är förstås självklart att alla får yttra sig på en kongress.

På förbundsstyrelsemötet första september i år vill en annan ledamot reservera sig kring ett avslag på en motion, som handlar om förbundets riksföreningar. Förbundsledningen vill helst undvika reservationer. Även om det bara handlar om en enskild åsikt leder sådant alltid till långbänk. Kanske ledamoten kan förklara sig jävig i stället? Ledningen utlyser paus så ledamoten kan fundera. Vid återsamlingen får ledamoten välja mellan ”jäv” och ”reservation”. Ledamoten väljer reservation, men då börjar allt om igen.

– Vänta nu, hur ställde du dig tidigare till den här frågan? Kan du verkligen reservera dig nu?

Hur en ledamot, som är emot majoriteten i en fråga, än gör riskerar hen att hamna i en absurd uppförsbacke. Förbundsledningen sätter ett hårt tryck på den enskilda ledamoten att stå bakom åsikter även där hen har en annan uppfattning. Om ledamoten bevisligen bytt åsikt på ett år, värre saker har hänt, kanske hen inte kan reservera sig. Att i alla åsikter som förbundet torgför kräva enighet riskerar att vara tidsödande, skapa konflikter, undergräva förtroende och tysta ledamöter. Det är förstås botten. Sluta med detta.

Förbundet står inför en rad utmaningar som till exempel att stärka anställningstryggheten, höja lönerna och försvara public service. Då krävs mer svängrum och öppenhet i förbundsstyrelsen. Den här förbundspiskan tillhör en svunnen tid och borde hängas upp på väggen för gott.

Anders Forsström,
ledamot i Journalistförbundets styrelse

***

REPLIK från förbundsordförande Ulrika Hyllert: 

I alla styrelser jag varit en del av, oavsett om jag varit ordförande eller ledamot, har det funnits frågor som varit svåra och utmanande på flera sätt. Det är naturligt i styrelsearbete. Förutom att frågorna varit svåra i sig har det lett till diskussioner om hur styrelsearbetet ska fungera och om formalia. Svåra situationer ställer saker på sin spets och då blir det viktigt att alla har samma uppfattning om spelregler och formalia.

Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen det högst beslutande organet. Förbundsstyrelsens beslut ska alltid kunna granskas av kommande kongress. Besluten ska också kunna granskas och nagelfaras under pågående kongressperiod. Därför har till exempel revisorer och Tidningen Journalisten tillgång till förbundsstyrelsens handlingar löpande. Det är viktigt att interndemokratin fungerar. Formalia och spelregler kan låta torrt och trist, men innebär ordning och reda, förutsägbarhet och tydlighet för ledamöterna samt en möjlighet för medlemmarna att ställa förbundsstyrelsen till svars för de beslut som fattats. Även det är en viktig del av interndemokratin.

I nuvarande förbundsstyrelse fick vi en extremt svår och stor fråga på bordet väldigt tidigt. Nämligen om vi skulle stå bakom att PTK skulle gå in i förhandlingar kring det som kommit att kallas LAS-överenskommelsen. Tar man del av våra protokoll så ser man att frågan diskuterats och rapporterats på nästan varje möte under 1,5 år.

När det blev skarpt läge och det fanns ett förslag att förkasta eller anta blev det tydligt att vi pratat för lite om just formalia och spelregler i styrelsen. Vad innebär en reservation formellt? Hur påverkar ett visst ställningstagande en ledamots roll vid en kommande granskning på en kongress? När bör en ledamot tydliggöra inför övriga styrelsen att den inte kommer stå bakom ett beslut? När är det viktigt att få en protokollsnotering i en fråga? Vad är internt i styrelsen och vad kan en ledamot berätta för andra?

När det blev uppenbart att styrelsen inte delade uppfattning i flera interndemokratiska frågor valde jag att dels kalla styrelsen till extra möten för att bland annat diskutera vår egen beslutsprocess, våra spelregler och senare utvärdera både vårt interna arbete, våra vägval och bedömningar.

I samband med detta föreslog jag att styrelsen tillsammans skulle gå en utbildning i styrelsearbete vilket togs emot positivt av styrelsen. För mig som ordförande innebär uppdraget att ständigt lära nytt och göra det bästa av svåra situationer. I styrelsen har vi för ungefär ett år sedan gjort en utvärdering av vårt eget arbete, hur det formella fungerar och ledamöterna har anonymt fått utvärdera hur jag sköter mitt uppdrag som mötesordförande.

Min ambition är att det ska vara högt i tak, styrelsens ledamöter ska kunna få tänka högt och våga provtänka inför andra. När jag själv är osäker hur en situation ska lösas i styrelsen så har jag ofta frågat styrelsen hur vi ska hantera detta, tillåtit mig att tänka högt och kanske tagit en paus så att ingen känner sig överrumplad över att den inte fick möjlighet att tänka efter.

I debattartikeln beskrivs just en sådan situation. Frågan gällde hur vi skulle hantera att en ledamot som själv står bakom en motion skulle förhålla sig till förbundsstyrelsens svar som ledamoten inte delade uppfattning om. Är det mest logiskt att det blir en reservation, anmälan om jäv eller något annat? Jag kommer fortsätta vara transparent med mina tankar och bedömningar när jag leder styrelsemöten och vill försöka göra så rätt som möjligt tillsammans med övriga styrelsen. Självklart kan det bli missförstånd eller oklarheter och då behöver det redas ut. Oftast tycker jag att vi lyckats med det.

Jag känner inte igen bilden som beskrivs i debattartikeln. Det finns ingen ”förbundspiska”, ingen har förvägrats en reservation, olika uppfattningar välkomnas. Tack och lov är det istället en styrelse med många olika åsikter, stundom livliga och ibland riktigt vassa diskussioner. Det tjänar förbundet och medlemmarna på. Förbundets verksamhet och arbete ska alltid kunna granskas och diskuteras. Låt oss fortsätta ha en levande diskussion om interndemokratin och hur den bäst tillämpas för ett bättre arbete framåt.

Ulrika Hyllert,
ordförande i Journalistförbundet

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Göran kryptin fre, 2021-09-10 20:12

Som så ofta tillmäter sig både styrelse och enskilda ledamöter egen stor betydelse. För mig som är med och finansierar verksamheten med min medlemsavgift blir det snarast komiskt hur dessa förment vuxna människor uppträder och argumenterar. Samtidigt är kontentan den gamla bekanta sanningen att medlemmarna får den styrelse den förtjänar.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies