Gå direkt till textinnehållet

En otrygg journalist är en halv journalist

Händelserna på Aftonbladet, där reportern Nivette Dawod nyligen blivit omplacerad, har återigen riktat uppmärksamheten mot situationen för bemanningsanställda i mediebranschen. 

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Vi på fackklubben vid Marieberg Media företräder de anställda i Bonniersfärens ena bemanningsföretag Marieberg Media. Precis som beskrivits av kolleger på Kompetens i Skåne och på Schibsted Media präglas mångas vardag här av lägre löner än de direktanställda, osäkra anställningar och svårigheter att planera sitt liv både på lång och kort sikt. 

Just detta berättade Nivette Dawod om i den intervju i Journalisten som blev startskottet för den process som de senaste dagarna lämnat Schibstedhuset och blivit en angelägenhet för fler än de som jobbar på Aftonbladet.  

Det starka stödet för Nivette Dawod visar att hon är en uppskattad journalist, något som också Aftonbladets läsare vet. Ingen har kunnat undgå hennes reportage, vare sig det handlar om dramatik på Tahrirtorget eller att – med en exakt kvällstidningstonträff– låta 3D-printa en miniversion av sig själv i plast.

Annons Annons

Mediebranschen och tidningarna i synnerhet genomgår en tuff tid, och en omställning måste ske som ställer nya krav på produktion och bemanning. Det är alla medvetna om. Men blotta misstanken om att en anställd straffas för att ha kritiserat arbetsförhållandena på sin arbetsplats är graverande för samhällsbärande företag som Sveriges största dagstidningar. 

Enligt företrädare för Schibsted Media och Aftonbladet hade omplaceringen ingenting med Nivette Dawods kritik att göra. Samtidigt säger Aftonbladets publisher Jan Helin att man jobbar med att se över hur bemanningsföretagen används. Det är bra, och låt det bli en ordentlig översyn. 

För en otrygg journalist är en halv journalist, och i längden drabbas inte bara de anställda utan också företagen, och i slutändan mediekonsumenterna. Trygga journalister är en oumbärlig del även i framtidens mediala affärsmodeller – och en förutsättning för att tidningar, radio och TV ska kunna fylla sin funktion i demokratin.

Styrelsen för fackklubben vid Marieberg Media

Fler avsnitt
Fler videos