Gå direkt till textinnehållet

Den som granskar måste tåla granskning

Yrkesetiska nämndens arbete ifrågasätts nu av höga mediechefer som även öppet ser till att försvåra nämndens granskningar. Vi ledamöter i nämnden har förvånat lyssnat till den senaste tidens debatt i branschmedier.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Plötsligt har källskyddet blivit ett argument för att ifrågasätta granskning av enskilda journalister i Yrkesetiska nämnden. TV4s programchef Viveka Hansson vill inte lämna ut ett redan sänt TV-program till nämnden och Expressens chefredaktör Thomas Mattsson vill inte att tidningens journalister granskas av nämnden. Förra året klandrades tre journalister på Expressen för att de inte ville svara på nämndens frågor utan i stället hänvisade till ansvarig utgivare.

Både Mattsson och Hansson menar att källskyddet hotas av nämndens granskning. Det tillbakavisar vi helt. Argumentet faller på sin egen orimlighet. Yrkesetiska nämnden granskar journalisten, inte källan. Det finns inget som helst behov av eller anledning för nämnden att efterfråga material som skulle äventyra källskyddet.

Att Yrkesetiska nämnden för att få underlag till vår prövning begär att få se ett redan sänt program är ju samma sak som att be om ett ex av en redan tryckt tidning.

Annons Annons

Yrkesreglerna är en del av spelreglerna för press, radio och TV och branschen bär gemensamt det självreglerande systemet. Mediebranschens aktörer borde därför självklart ställa sig bakom alla delar av det självreglerande systemet, Yrkesetiska nämnden inkluderad.

I radioprogrammet Medierna (11/4) framhåller både Hansson och Mattsson att yrkesetiken är ett arbetsledningsansvar. De får medhåll av Aftonbladets publisher Jan Helin som diskuterar frågan med Thomas Mattsson i senaste avsnitten av deras gemensamma podd.

Vi undrar hur de utgivare som nu ifrågasätter Yrkesetiska nämndens prövningar tänker sig att det yrkesetiska ansvaret ska fungera. Om en person som blivit intervjuad känner sig illa behandlad och kritiserar en journalists agerande och arbetsmetoder och personen vänder sig till ansvarig utgivare – hur ska då prövning ske?

Enligt Thomas Mattson i Medierna räcker det med att han avgör om Expressens journalister agerar rätt eller fel. "Jag vet ju hur vi jobbar”, som han uttryckte det i programmet. Är PO:s granskning då också onödig?

Framför allt måste Hansson, Mattsson och Helin inse vad som står på spel i ett större perspektiv. Grunden för det självreglerande systemet är att det finns en granskningsfunktion. Allmänhet och lagstiftare måste kunna känna sig trygga i att systemet fungerar. Vi är övertygade om att allmänhet och lagstiftare förväntar sig att även enskilda journalister ska kunna ställas till svars för sitt yrkesutövande.

Det visar inte minst den färska HD-domen där tre journalister på GP fälldes för brott mot anonymitetsplikten. Varför skulle det vara annorlunda med yrkesetiken? Det är också varje journalists ansvar.

Våra medlemsundersökningar visar att journalistkåren håller yrkesetiken högt. De som blir anmälda brukar ta det på stort allvar, och lägger ner tid och engagemang på att svara och ge sin syn på vad som skett inför nämndens prövning.  Yrkesetik handlar om arbetsmetoder, hänsyn, trovärdighet och integritet – ansvar som naturligtvis delas med arbetsledare och uppdragsgivare på redaktionerna. Ytterst handlar yrkesetik om läsarnas, lyssnarnas och tittarnas förtroende.

Vi är beredda att diskutera hur vi tar gemensamt ansvar i branschen för etiken. Vi är beredda att utveckla och förändra. Men vi är övertygade om att allmänhetens förtroende för vår yrkeskår försvagas ytterligare om inte enskilda journalister har ett eget etiskt ansvar. Den som granskar måste själv tåla granskning.

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd
Ulrica Widsell, ordförande, vice ordförande Journalistförbundet, Sara Stenman, ledamot i Journalistförbundets styrelse, journalist på TV4/Nyhetsbolaget, Karwan Tahir, journalist på Sveriges Radio, Mia Karlsvärd, journalist på Corren, ordförande Pressfotografernas klubb Sverige.

Länkar:

Viveka Hansson i Medievärlden: http://www.medievarlden.se/diskussion/2015/03/arbetsledarna-ar-ansvariga-inte-enskilda-medarbetare

Jonas Nordling i Medievärlden: http://www.medievarlden.se/med-vanner-som-tv4-behover-sjalvregleringen-inga-fiender

Fotnot: Både Thomas Mattsson och Viveka Hansson har erbjudits att svara på debattartikeln men avböjt.

Fler avsnitt
Fler videos