Gå direkt till textinnehållet

MAGASINET

 • Journalistens magasin utkommer med 10 nummer per år
 • Räckvidd 42 000 läsare (Orvesto)
 • Upplaga 15 500 ex (TS 2019-2020)

UTGIVNINGSPLAN 2024

Utgåva                            Utgivningsdag            Bokningsdag/materialdag

 • Nr 1                                 2 februari                    16 januari
 • Nr 2                                 1 mars                        13 februari
 • Nr 3                                 2 april                          12 mars
 • Nr 4                                 20 maj                         29 april (obs, en måndag!)
 • Nr 5                                  24 juni                         4 juni
 • Sommaruppehåll
 • Nr 6                                 6 september               20 augusti
 • Nr 7                                 18 oktober                   1 oktober
 • Nr 8                                 22 november               5 november
 • Nr 9/10                            20 december               3 december

BILAGOR
Offereras. Kontakta Hans Simons, Annonssäljarna, 070-928 58 41 hans.simons@annonssaljarna.se

ANNONSPRISER 2024

 • Sistasidan utfallande (205 x 216 mm + 3 mm skärsmån) 45 900 kronor (Utan utfall: 179 x 194 mm)
 • Sidan 2: 43 900 kronor
 • Helsida (179 x 233 mm) 41 900 kronor. Utfallande (205 x 265 mm) 41 900 kronor
 • Halvsida liggande (179 x 114 mm) 25 700 kronor. Utfallande:  205 x 130 mm + 3 mm utfall med skärmärken
 • Halvsida stående (87,5×233 mm) 25 700 kronor. Utfallande: 99 x 265 mm + 3 mm utfall med skärmärken
 • Kvartssida (87,5 x 114 mm) 14 400 kronor
 • 8-delssida (87,5 x 55 mm)    9 900 kronor
 • 16-delssida (42 x 55 mm)   7 900 kronor

BOKA ANNONS
Kontakta Hans Simons, Annonssäljarna, 070-928 58 41 hans.simons@annonssaljarna.se för att boka.

OM LÄSARNA OCH JOURNALISTEN
Journalisten är både en facklig- och yrkestidning som initierat speglar och bevakar journalisternas villkor, inriktning och kvalitet. Journalisten är den största medietidningen i Sverige. Målgruppen är Sveriges alla journalister samt makthavare.

TEKNISK INFORMATION (PRINT)
Annonsfilernas format: Tryckbar pdf-fil med skärmärken och typsnitt inkluderade.
Tryckförfarande: Offset heatset
Färgbilder: Rekommenderas i RGB med V-tabs joboptions *
Upplösning bilder: 300 dpi

* Joboptions och ICC-profiler hämtas här: vtab.se

ÖVRIG INFORMATION OCH VILLKOR
Betalningsvillkor 30 dagar netto.
Reklamation inom 7 dagar från annonsinförandet.
Annullering 7 dagar före utgivningsdag.

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja annonser samt att i vissa fall begära förskottsbetalning.

Fler avsnitt
Fler videos