Gå direkt till textinnehållet

Utredningsförslag: Slutbjudet på radiokanal

RADIO Utauktioneringen av reklamradiokanaler slopas.

RADIO Utauktioneringen av reklamradiokanaler slopas. I stället ska statliga Radio- och TV-verket ge sändningstillstånd efter en bedömning av ägarförhållanden och hur mycket eget material spekulanterna kan tänkas producera.

SSU-ordföranden Niklas Nordström presenterade i måndags sin utredning om den framtida kommersiella radion. Han föreslår att tillstån- den delas ut efter en bedömning av de sökandes ägarförhållande gentemot massmedierna i sändningsområdet och mängden eget material.

Varje station ska enligt förslaget sända eget material minst tre timmar varje dag mellan 6.00 och 21.00, vilket är den tid då folk lyssnar mest på reklamradio.

Koncessionerna, som ska gälla i fyra år, kan förlängas högst två gånger.

Grundavgiften för sändningstillstånd föreslås bli 40 000 per år. Utöver det ska tillståndshavaren betala 10 procent på reklamintäkter över 400 000 kronor.

Nordström föreslår också att nu löpande tillstånd förlängs till utgången av år 2008 och att avgiften som sattes då de utauktionerades ska gälla för den kommande perioden.

Nordströms förslag mötte genast kritik för att det innebär att staten får ökat inflytande över vilka som ska få sända privat lokalradio.

– Det måste finnas spelregler för en begränsad resurs som radiofrekvenser. Även i en liberal marknadsekonomi har man spelregler. Det gällde att hitta en urvalsmetod som inte bara gynnar de ekonomiskt starka, säger Niklas Nordström.

Nordström nöjer sig med att kräva ”viss redaktionell bearbetning av materialet” i reklamradion.

– Det vore inte rätt att ställa krav på innehållet som går längre än så.

Radioutgivarföreningens VD Christer Jungeryd dömer ut förslaget.

– Det talas mycket om att stimulera småföretagandet i landet. Privat lokalradio är småföretagande och jag blir ledsen när staten vill gå in och reglera det och sändningarna.

Fler avsnitt
Fler videos