FOTO: Tor Johnsson

SR rättade bara uppgift på webben och i podd – fälls av GRN

2 november, 2021

GRN-beslut SR-programmet Människor och tro påstod felaktigt att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor först dragit in men sen återinfört sitt stöd till Sveriges unga muslimer. Eftersom SR endast rättade inslaget på webben och i poddversionen anser Granskningsnämnden att inslaget strider mot kravet på saklighet.

Inslaget handlade om kopplingarna mellan svenskmuslimska organisationer och föreningar samt organisationen Muslimska brödraskapet.

Reportern sa bland annat att det enligt uppgifter från FOI fanns kopplingar mellan det Muslimska brödraskapet och svenskmuslimska organisationer.

Samt att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor dragit in sitt stöd till Sveriges unga muslimer med hänvisning till att organisationen inte hållit rent gentemot extremister och antidemokrater.

Reportern sa också att SUM överklagat beslutet och att MUCF hade återinfört sitt stöd. Samtidigt benämndes också tidskriften Kvartal som en ”högertidskrift” och Expo som ”antirasistiskt” i inslaget.

Det kom in flera anmälningar mot programmet som bland annat menade att det inte varit objektivt eller korrekt att benämna Kvartal som en högertidskrift samtidigt som Expo benämndes som antirasistisk och användes som facit i inslaget.

Anmälarna menade också att källor som användes i inslaget, exempelvis FOI-rapporten, är daterade.

De pekade också på att det var faktafel att säga att Sveriges unga muslimer fått tillbaka rätten till statsbidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor eftersom kammarrättens dom kommit fram till motsatsen.

I sitt yttrande menar SR bland annat att det måste vara möjligt för en redaktion att göra en egen bedömning av en tidskrift, som Kvartal i det här fallet, oavsett hur det definierar sig.

När det gäller uppgiften om domen och domstolsprocessen mellan Sveriges unga Muslimer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ger man anmälarna rätt.

Redaktionen gick därför ut med en rättelse på webben och i poddversionen.

Granskningsnämnden konstaterar att det i inslaget påstods att organisationen Sveriges unga muslimer, efter en överklagan, hade fått tillbaka rätten till statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I inslaget utelämnades dock uppgiften om att kammarrätten därefter upphävt förvaltningsrättens dom.

Enligt bestämmelsen om beriktigande ska en rättelse sändas i ett för publiken naturligt sammanhang. Mot denna bakgrund strider inslaget mot kravet på saklighet i denna del.

”Varken en rättelse på en webbplats eller i poddversionen av ett program kan anses vara tillräckliga åtgärder för att kraven ska vara uppfyllda”, skriver de i beslutet.

Nämnden konstaterar vidare att uppgifterna i inslaget där SR hänvisar till totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, håller. Inslaget strider därmed inte mot kravet på opartiskhet och saklighet i denna del.

Även om nämnden bedömer att det är förenklat att benämna Tidskriften Kvartal som en ”högertidskrift” anser de inte att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies