Gå direkt till textinnehållet

SR-krisen: De ska utse ny radio-VD

På torsdag inleds processen på nytt: då ska Sveriges Radios nya styrelse diskutera hur radion ska få en ny VD. Journalisten har frågat ut de ordinarieledamöterna om vad de letar efter hos en VD-kandidat och vad som är SRs viktigast uppgift framöver.

På torsdag inleds processen på nytt: då ska Sveriges Radios nya styrelse diskutera hur radion ska få en ny VD.

Inga partipolitiska hänsyn har tagits i valet av ledamöter, försäkrade ägarstiftelsens ordförande Sven-Christer Nilsson när Sveriges Radios nya styrelse presenterades förra måndagen.

Styrelsen sammanträder för första gången på torsdag, den 12 juni, och ska då diskutera hur rekryteringsprocessen av en ny VD ska gå till. Inför mötet bad Journalisten de ordinarie ledamöterna i den nya styrelsen svara på tre frågor:

* 1. Vilken kompetens är viktigast för en ny VD på Sveriges Radio?

* 2. Måste en ny VD ha erfarenhet från public service?

* 3. Utöver VD-frågan, vilken är SR-styrelsens viktigaste uppgift framöver?

bryt

Ove Joanson, styrelseordförande, tidigare VD för Sveriges Radio:

1. – Publicistisk kunskap, ledarskapserfarenhet och förmåga att öppet röra sig i mediekulturen.

2. – Inte nödvändigtvis, men gärna.

3. – Att värna SRs position i en medievärld som snabbt förändras. Det handlar om exempelvis digitalisering och konvergens, frågor som går in i varandra.

bryt

Elisabeth Ström, vice ordförande, marknadsekonom/konsult, tidigare vice VD på KF/Coop Sverige och Föreningssparbanken:

1. – Den kravprofil som den tidigare styrelsen använde är bra. Personen bör vara nytänkande, ha publicistisk bakgrund, stå för kvalitet, ha ett samhällsengagemang och god idékraft.

2. – Det anser jag inte. Det viktiga är att det är en person med god förankring i samhället och med bred och gedigen erfarenhet av publicistik.

3. – Det är väldigt viktigt att SR får en teknologisk plattform genom digitaliseringen och att man kan bredda sit utbud.

bryt

Tommy Adamsson, civilekonom, tidigare VD för Polarn och Pyret:

1. – En blandad kompetens. Vi ska ta ställning till den redan framtagna kompetensprofilen när vi träffas. Mer vill jag inte säga i dag.

2. – Jag vill inte svara förrän vi pratat oss samman.

3. – Min uppfattning utifrån är att teknikfrågorna blir viktiga. Det finns många stora frågor, men jag är ännu inte tillräckligt insatt i dem för att kunna uttala mig.

bryt

John Brattmyhr, VD för Folkets Hus och Parker:

1. – Det är inte en utan flera kompetenser. Jag vill inte föregripa styrelsens diskussion om vilka som är viktigast.

2. – Jag tror att det är bra, men inte nödvändigt.

3. – Att tillsammans med ledningen på Sveriges Radio leda utvecklingen och där tror jag att digitaliseringen blir väldigt framträdande.

bryt

Witold Lanzenberg, personalrepresentant, Journalistförbundet:

1. – Svår fråga. Senast hade vi en kravprofil med flera punkter, bland annat att det ska vara en publicist, en person med managementkunskaper och kvalitetssyn. Det är svårt att lyfta fram en enda punkt.

2. – Nej, men det vore tacknämligt om personen har rätt inställning till public service och vet vad som krävs.

3. – Jag skulle säga de finansiella frågorna. SR skulle behöva ökade anslag i stället för bara en indexuppräkning.

bryt

Lars Ilshammar, filosofie doktor och universitetslektor, Örebro universitet:

1. – Journalistisk erfarenhet är ett minimikrav. I övrigt har vi inte diskuterat detta alls.

2. – Det vill jag inte offentligt ta ställning till, men jag har en åsikt.

3. – VD-frågan hänger ihop med det långsiktiga perspektivet: Vilken är SRs identitet i det nya digitala landskapet? Att vara med och forma det är styrelsens allt överskuggande uppgift. En annan viktig fråga gäller finansieringen, både i ett kort och ett långt perspektiv. Hur ska man motivera licensavgifter när människor tittar på TV eller lyssnar på radio via mobiltelefon eller dator?

bryt

Kjell Cladin, personalrepresentant, SIF:

1. – Jag vill inte föregripa historien. Det är svårt att säga innan vi i den nya styrelsen samspråkat. Vi har knappt hunnit hälsa på varandra.

2. – Det bör vara någon som är insatt i vad public service är.

3. – Att värna public service och SRs integritet.

bryt

Birgitta Stymne Göransson, civilingenjör, vice ordförande i Telefos AB, tidigare vice VD i K-World:

1. – God ledningsförmåga. SR är en stor organisation med många kompetenta medarbetare.

2. – Det är en fråga vi ska gå igenom internt och jag vill inte uttala mig om den än.

3. – Digitaliseringen. Det nya sändningsstillståndet som ska avtalas om 2006. Radions framtid som medium, vilket är kopplat till distributionsformerna. Frågan om hur SR ska nå nya målgrupper.

hl@journalisten.se

Fotnot:

Utöver ledamöterna ovan fungerar följande personer som suppleanter till den nya SR-styrelsen: Jeanette Gustafsdotter, jurist och journalist, Lennart Nolte, Synskadades Riksförbund, Anna Bubenko, Journalistförbundet och Mats Leander.

Fler avsnitt
Fler videos