Gå direkt till textinnehållet

SR hotar med uppsägningar efter minskning av anslag

Sveriges Radio måste förmodligen säga upp personal som en följd av de låga anslagen till radion i budgeten. Det konstaterar radions VD Lisa Söderberg. Kulturminister Marita Ulvskog förnekar dock att public service utsätts för besparingar.

p(ingress). Sveriges Radio måste förmodligen säga upp personal som en följd av de låga anslagen till radion i budgeten. Det konstaterar radions VD Lisa Söderberg. Kulturminister Marita Ulvskog förnekar dock att public service utsätts för besparingar.

– Samtidigt som riksdag och regering ökar kraven på kvalitet och särskilda satsningar i public service-radion minskar man anslagen. Det är en inkonsekvent och för radion förödande politik. Jag har svårt att se hur vi ska klara programverksamheten med bibehållen kvalitet, säger Sveriges Radios vd Lisa Söderberg i ett uttalande efter regeringens förslag till budget som enligt Söderberg innebär en minskning med 37 miljoner kronor för de närmaste två åren.

Problemet gäller att ett utlovat reformtillskott på 300 miljoner till public service-företagen för 2002-2005 minskas med en tredjedel. Detta utöver de problem radion redan dras med, i form av det underskott som uppstår genom att SR och de andra public service-företagen får en årlig indexökning på endast 2 procent, vilket enligt Söderberg är betydligt lägre än de verkliga kostnadsökningarna.

bryt

– Det anmärkningsvärda är, säger Lisa Söderberg, att neddragningen motiveras med obalans på rundradiokontot, vilket är en följd av att distributionen av digital-tv underfinansierats. Att rundradiokontot står på minus beror på att regeringen inte har satt av tillräckliga resurser för att finansiera utbyggnaden av digital tv-distribution. Sveriges Radio ska alltså bidra till TVs digitala distributionskostnader. Det är mycket märkligt, säger Lisa Söderberg.

Kulturminister Marita Ulvskog hävdar dock att det inte rör sig om några besparingar, utan att resurstilldelningen helt följer det som aviserades 2001.

Fler avsnitt
Fler videos