Gå direkt till textinnehållet

Radion informerade flest om mordet

39 procent av svenskarna fick information om mordet på Anna Lindh via radion. Endast fyra procent fick informationen via Internet.

39 procent av svenskarna fick information om knivattacken på Anna Lindh via radion. Endast fyra procent fick informationen via Internet.

Krisberedskapsmyndigheten har genomfört en enkätundersökning bland 1 071 personer för att granska hur förtroendet för myndigheter påverkats av mordet på Anna Lindh. I undersökningen, som finns utlagd på Krisberedskapsmyndighetens webb, finns bland annat information om hur svenskarna fick besked om knivattacken på NK.

Flest, 39 procent, fick informationen via radions nyhetssändningar. 36 procent fick informationen via TV. 18 procent fick veta det via någon bekant.

Ëndast fyra procent fick veta det via Internet, en procent via morgontidningen dagen därpå. Två procent har uppgett “annat sätt” och en procent har inte svarat.

Undersökningen visar också att informationen nådde svenskarna snabbt: en timmna och 39 minuter efter attacken hade 48 procent av svenskarna nåtts av informationen.

Rapporteringen om händelsen följdes sedan huvudsakligen via TV. 89 procent uppgav att de följde det via TV, 48 procent följde det via radio, 28 procent via morgontidningarna, 17 procent via kvällspressen och elva procent via Internet.

Fler avsnitt
Fler videos