Nyheter Idag klandras för nedsättande rubrik

3 april, 2019

MEN-beslut PON klandrar Nyheter Idag för att felaktigt ha påstått att en kvinna i slöja inte ville arbeta.

I maj förra året publicerade Nyheter Idag en artikel om en namngiven kvinna som inte fick jobba kvar på Securitas eftersom hon bar slöja, med rubriken: ”Jobbvägrande slöjkvinnans näthat: ’Här har vi ännu en rutten blatte’”. Kvinnan anmälde artikeln till PO.

I artikelrubriken framställdes det som att kvinnan vägrade jobba, något som tidningen i sitt svar till PO ansåg var riktigt eftersom ”arbetsgivaren hade rätt att ställa krav på klädkod”. Nyheter Idag ansåg att om den anställde vägrade att uppfylla ”arbetsgivarens arbetsbeskrivning” blev det i sak en jobbvägran.

PO konstaterar att så inte är fallet, emedan den naturliga betydelsen av jobbvägran i detta fall är att kvinnan inte skulle ha utfört arbetsuppgifter som hon var ålagd. Det fanns inget som tydde på att kvinnan faktiskt vägrat att genomföra något arbete som hon hade skyldighet till.

Uppgiften om det påstådda näthatet kom från ett inlägg på Facebook.

”Att i det sammanhanget också beskriva anmälaren som en slöjkvinna kan uppfattas som förminskande, eftersom det gör henne mer opersonlig och till ett med sin slöja”, skriver PO som drar slutsatsen att tidningen återgett negativa, generaliserande eller förminskande beskrivningar samt haft en rubrik som gav en överdriven och missvisande bild av saken. PO anser att kvinnan tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada.

PON instämmer i POs bedömning och klandrar Nyheter Idag för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies