Ny handbok för journalister som skriver om migration

13 oktober, 2017

Den EU-finansierade handboken rekommenderar att inte intervjua extremister.

Den nya handboken Reporting on Migration and Minorities: Approach and Guidelines är utgiven inom ramen för EU-projekten ”Respektera ord” och ”Etisk journalistik mot hatpropaganda”. Bakom boken står Internationella Pressinstitutet i Wien samt sju europeiska radiobolag i Tyskland, Irland, Ungern, Grekland, Italien, Slovenien och Spanien.

Handboken är framtagen för att underlätta för journalister som vill rapportera etiskt om migration och om minoriteter och ger ett flertal rekommendationer, såväl specifika när det gäller enskilda folkgrupper, religioner och etniciteter, som generella.

Bland de generella rekommendationerna finns bland annat:

  • Välj orden försiktigt. Överväg vilka ideologier och konnotationer som döljs bakom orden.
  • Utmana stereotyper och undvik svepande generaliseringar. Det finns inte en enhetlig migrant/muslimsk/judisk/romsk samhällsgrupp, men många olika grupper och individer som har mer att erbjuda än just sin migrantbakgrund eller etniska eller religiösa bakgrund.
  • Erkänn – för dig själv och din publik – att berättelser om migration och etniska och religiösa minoriteter är komplexa. Försök inte att anpassa rapporteringen till accepterade större narrativ.
  • Kom ihåg att kontext är viktigt. Rapportera inte bara händelsenyheter och följder, utan även grundläggande orsaker, som sällan har med en persons etnicitet eller religion att göra.
  • Erbjud ett ändamålsenligt register av röster och åsikter, inklusive sådana som tillhör migranter och medlemmar av minoriteter. Men inkludera inte extremistiska perspektiv bara för att ”visa den andra sidan”, och var vaksam på politiska och sociala aktörer som sprider hat för att främja sina egna intressen.
  • Undvik att återskapa hatpropaganda; när det har ett nyhetsvärde, förmedla det genom att utmana sådan propaganda och sätta det i sin rätta kontext, och avslöja alla falska premisser den baseras på.
  • Kom ihåg att känslig information (t ex ras och etnisk tillhörighet; religiösa eller filosofiska övertygelser; partitillhörighet eller facklig tillhörighet; hälsomässig och sexuell information) bara ska nämnas när det är nödvändigt för publikens förståelse av nyheten.
  • Se till att artikelrubriken inte sensationaliserar, ofta kan det vara allt publiken minns.
  • Upprätthåll de journalistiska grundprinciperna. Verifiera fakta; respektera tanken att alla är oskyldiga till motsatsen bevisats; skydda dina källor, särskilt de som befinner sig i utsatta situationer.
  • Utmaningarna i bevakningen av migration och minoritetsfrågor förändras ständigt. Se till att kontinuerligt utveckla din kunskap, din förmåga och din medvetenhet.

Utöver rapporten kommer projektet också att skapa en interaktiv karta med goda exempel på migrationsrapportering, samt anordna en radiokampanj för att mota hatpropaganda, uppger Internationella Pressinstitutet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies