Myndigheter slutar skicka allmänna handlingar digitalt

20 december, 2017

Domstolsverket och Boverket har begränsat möjligheterna att få ut uppgifter i allmänna handlingar digitalt. När dataskyddsförordningen införs nästa år kommer det att bli ännu svårare.

I november begränsade Domstolsverket möjligheten att få ut uppgifter om mål i Excelfiler. En följd är att journalister som begär ut målförteckningar ur domstolarnas register Vera som Excelfil via mejl inte längre får med information om vad målet rör, till exempel en misshandel eller en tvist – det som rubriceras som ”saken”.

– Detta är en konsekvens av domstolsdatalagen som infördes 2016. Vi arbetar kontinuerligt med att se över regelverken och våra systemstöd för att skydda enskilda personers rätt till integritet. Uppgifter i Excelfiler kan på ett enkelt sätt omvandlas till omfattande sökbara register, säger Hanna Forsell, jurist på Domstolsverkets rättsenhet.

Det går fortfarande att få ut uppgift om ”saken” men alltså inte i en Excelfil. Målförteckningarna kan man i stället få på papper, via fax, eller som inskannade pdfer som mejlas.

Har ni fått reaktioner på förändringarna?
– Ja, det har kommit synpunkter på just denna förändring. Vi inser att det försvårar arbetet för journalister, men vi har lagen att rätta oss efter.
Nästa år införs Allmänna dataskyddsförordningen i EU (GDPR, General Data Protection Regulation) och det kan innebära ytterligare förändringar i Vera för vilka uppgifter som kan lämnas ut digitalt.

– De systemändringar som har införts nu är inte föranledda av GDPR, men rör samma område: integritetsskyddet. GDPR är ”extra allt”, säger Hanna Forsell.

På Boverket skickar man inte kopior av handlingar digitalt om de överstiger tio sidor. Här hänvisar man i stället till avgiftsförordningen, som stadgar att myndigheter ska ta ut en avgift för kopiorna om den allmänna handlingen som lämnas ut omfattar tio sidor eller mer.

– Det är också ett sätt för oss att stävja okynnesbeteenden, där enskilda personer begär ut enorma mängder handlingar, säger Britta Isén-Nordbeck, avdelningsjurist och chef för registraturen på Boverket.

Eva Jacobsson, reporter på Hem & Hyra, är kritisk till hur myndigheterna begränsar möjligheterna att få ut handlingar digitalt.

– Det försvårar för journalister. För egen del är Boverkets ändrade rutiner problematiska. Jag fick i år inte ut Boverkets kommunenkät om bostadsmarknaden digitalt. Det har jag fått tidigare år. Nu var jag i stället tvungen att vända mig till varje länsstyrelse för att få ut Excelfilerna. Det tog lite tid, men ingen av dem vägrade att skicka digitalt, säger Eva Jacobsson.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies