Manifest för ökad insyn

18 juni, 1998

Journalistkongressen ställde sig bakom ett öppenhetsmanifest som ska presenteras under Almedalsveckan i Visby i juli. Manifestet innehåller fem krav på ökad insyn:

Journalistkongressen ställde sig bakom ett öppenhetsmanifest som ska presenteras under Almedalsveckan i Visby i juli. Manifestet innehåller fem krav på ökad insyn:

— Sekretesslagen åter in i Tryckfrihetsförordningen.

Grundlagens anda, att tryck- och yttrandefriheten ska vara regel, upprätthålls bäst om sekretessen regleras i TF.

— Avskaffa kravet på prövningstillstånd för mål om offentlighet och sekretess.

Införandet av prövningstillstånd har lett till minskad insyn. All erfarenhet visar att högre instans generellt är öppnare än lägre.

— Meddelarskydd för alla anställda.

Det finns många exempel på privatanställda som sparkats efter att ha berättat om missförhållanden. Stärk yttrandefrihetens ställning i anställningen.

— Offentlighetsprincipen ska gälla i alla bolag som arbetar åt det offentliga.

Den offentliga upphandlingen måste kunna granskas i alla led.

— Obligatorisk utbildning om offentlighetsprincipen.

All personal måste känna till den viktiga offentlighetsprincipen, inte bara chefer.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies