Tiden som befolkningen 9-79 år ägnar åt medier en genomsnittlig dag 2017 (procent)

Läsning av morgontidningar rasar i Mediebarometern

24 maj, 2018

Morgontidningsläsningen sjunker kraftigt i Sverige och för första gången någonsin visar Mediebarometern att den samlade läsningen oavsett plattform hamnar under 50 procent.

2017 års Mediebarometer genomförd av Nordicom vid Göteborgs universitet visar att nyhetsanvändningen tar allt större plats på sociala medier. Bland ungdomar i åldern 15 till 24 år uppger 42 procent att de använder Facebook för att ta del av nyheter, men bara 24 procent att de tar del av nyheter via morgontidningen och 26 procent via Sveriges Television. Facebook är därmed den vanligaste enskilda nyhetsdistributören bland ungdomar.

Samtidigt rasar den dagliga läsningen av morgontidningar, från 51 procent av befolkningen 9-79 år 2016 till 44 procent år 2017. 36 procent läser en morgontidning på papper en vanlig dag, medan 12 procent läser den digitalt. Nedgången för papperstidningen har inte kompenserats av en uppgång online.

”Det är första gången sedan mätningarna startade som vi ser att inte ens halva befolkningen, 44 procent, läser en morgontidning på papper eller på nätet en vanlig dag. Det är dessutom en tydlig nedgång från 51 procent året innan”, säger medieanalytiker Ulrika Facht vid Nordicom i en kommentar.

Nedgången för morgontidningsläsningen inleddes för tio år sedan då andelen som dagligen läste en morgontidning för första gången gick under 70 procent av befolkningen, sedan mätningarna inleddes 1979.

Även andelen radiolyssnare minskar. Under 2017 lyssnade 62 procent av befolkningen på radio en genomsnittlig dag, jämfört med 68 procent året innan. Men samtidigt som den totala andelen radiolyssnare minskar, har andelen som lyssnar på webb-/poddradio ökat från nio till tolv procent.

Traditionell radio och TV är fortfarande de mest använda medierna i befolkningen som helhet.

Mediebarometern bygger på telefonintervjuer över hela året med ett slumpmässigt urval av befolkningen. År 2017 intervjuades 6 017 personer.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies