Gå direkt till textinnehållet

Låglöneavtal får hård kritik

Bemanningsföretaget Media Resurs erbjuder de uppsagda redaktörerna på Politikens lokaltidningar 4 500 kronor för att göra en halv tidning i veckan.– Villkoren är orimliga, säger Arne König, vice ordförande i Journalistförbundet.

Bemanningsföretaget Media Resurs erbjuder de uppsagda redaktörerna på Politikens lokaltidningar 4 500 kronor för att göra en halv tidning i veckan.
– Villkoren är orimliga, säger Arne König, vice ordförande i Journalistförbundet.

I våras sade danska Politiken upp de sju journalisterna på sina lokaltidningar i Skåne. Produktionen av tidningarna har nu övertagits av företaget Media Resurs, som förmedlar journalistiska tjänster.

– Politiken har outsourcat sina redaktioner till mitt företag, förklarar Ida Johnsdotter, chef för Media Resurs.

Media Resurs kräver att de frilansande redaktörerna ska ha egen bil, egen dator, snabb Internetuppkoppling och egen digitalkamera. De förutsätts jobba från hemmet eller i egna arbetslokaler.

bryt

Tidningarna utkommer med mellan 30 och 35 nummer per år. Redaktörerna ska varje vecka producera minst en tabloidsida lokala nyheter (”en bärande grej, två kortisar plus fem notiser, inklusive bilder”), en sida lokal sport och en nöjeskalender, med ”några textrutor och bilder”.

För detta erbjuds de 4 500 kronor per tidningsnummer.

Ida Johnsdotter vill inte bekräfta beloppet.

– Det är olika avtal som jag gör upp med varje enskild journalist. Jag vet inte om jag vill gå ut med summan.

Hon anser emellertid att det är rimligt att frilansarna nöjer sig med ett lägre belopp för återkommande uppdrag än för enskilda jobb.

Journalistförbundets vice ordförande, Arne König, tycker att de arbetsvillkor Media Resurs erbjuder är orimliga.

– Det är olyckligt att bygga tidningsproduktion på satelliter, journalister som jobbar ensamma var för sig. Bundenheten vid uppdragsgivaren påminner om hur det var i statarsystemet.

bryt

Enligt Arne König är det klart att ett anställningsförhållande hade rått om de uppsagda gått från en anställning på Politiken till att på frilansbasis utföra samma arbetsuppgifter åt samme arbetsgivare. Det strider mot svensk lag.

Men Politiken kan klara sig undan juridiska påföljder genom att använda Media Resurs som mellanled.

De journalister som sades upp från Politikens lokaltidningar erbjöds i våras att gå över till Media Resurs.

– Media Resurs presenterade något slags grundavtal om viss betalning per sida, ungefär vilka arbetsuppgifter vi skulle få och hur mycket vi skulle producera. Det var tuffa produktionsvillkor, det var mest tal om kvantitet, säger Martin Hallgren, tidigare klubbordförande på Lokaltidningen.

De uppsagda krävde att få arbetslokaler och arbetsredskap för att nappa på erbjudandet. Ida Johnsdotter lovade att fundera på saken.

Under sommaren letade journalisterna efter arbetslokaler och hade en på gång i Lund. Men då sade Ida Johnsdotter nej.

För att jobba åt Media Resurs krävde journalisterna då att få renodlade frilansavtal. Men Johnsdotter klargjorde att de endast kunde få anställningsavtal.

bryt

Bara en av de sju uppsagda accepterade att bli anställd av Media Resurs.

En av de uppsagda är i dag pappaledig, övriga är arbetslösa.

Dan Eliasson, den ende av dem som tog jobb på Media Resurs, arbetar nu hemifrån som halvtidsanställd redigerare.

– Jag är nöjd med villkoren, säger han. Det är inte lätt att få jobb i dag, det kryllar inte av dem. Helst hade jag jobbat heltid, men det här är bättre än inget.

Journalisten upprepar frågan till Ida Johnsdotter:

Tycker du att 4 500 kronor för det utförda arbetet är skäligt?

– Det är kunden, Politiken, som satt nivån. Jag kan inte påverka den.

Hon hänvisar till Politikens personalchef Kenneth Wegner, som i sin tur hänvisar till sin VD John Heldt. Journalisten har sökt Heldt, utan framgång.

hl@journalisten.se

Fotnot: Journalistförbundets frilansrekommendation anger att en a-skattare för en dags arbete bör få 3 520 kronor. Uppdrag som är återkommande eller sträcker sig över längre tid arvoderas från och med sjätte dagen med lägst 2 820 kronor. Semesterersättning på 13 procent tillkommer. För f-skattare är det rekommenderade dagsarvodet 5 280 kronor per dag.

Genmäle:

Ida Johnsdotter på Media resaurs har begärt att få infört följande genmäle:

Det har skrivits en hel del om mitt företag sedan starten för knappt tre år sedan. Det här är enda gången jag känt mig tvungen att bemöta rena faktafel. Och det känns lite tråkigt att det är just i Journalisten.

Bristerna i artikeln gör att hela bilden av verkligheten som skribenten Håkan Lindqvist vill skildra blir skev.

Politikens Lokalaviser har valt att köpa in redaktionella tjänster från Media Resurs till sju av sina skånska tidningar. Hela upplägget bygger på avtal med renodlade frilansar, inga anställningsförhållanden. Att en person i det här projektet anställts hos Media Resurs är ett undantag.

Tidningarna kommer ut alltifrån en gång i månaden till varje vecka. Avtalen med frilansarna löper kalenderårsvis. För en viss summa pengar per tidningsnummer säljer de en viss mängd text. Dock inte, som det står i Journalistens bildtext, motsvarande en halv lokaltidning utan cirka 2,5 tabloidsida. Snittformatet på tidningarna är 24 sidor.

Vi har räknat ut att det för en rutinerad journalist tar ungefär 2,5 arbetsdag i anspråk per tidningsnummer att göra det jobbet.

Med de av Politikens Lokalaviser uppsagda journalisterna förde jag under ett par månader samtal om en fortsättning tillsammans.

Ingen av dem ville slänga sig ut i en hård frilansverksamhet utan alla var angelägna om att få ett anställningsförhållande med Media Resurs – det vill säga tvärtemot vad som påstås i Journalistens artikel. Inte minst ville de av naturliga skäl värna sin A-kassa.

Eftersom journalisterna inte var etablerade frilansar hade de inga lokaler och ingen utrustning att arbeta med. Eftersom mitt avtal med Politikens Lokalaviser bygger på just frilansavtal hade jag tyvärr ingen möjlighet att bistå de uppsagda journalisterna med detta.

Resultatet blev då att endast en av sju journalister erbjöds anställning hos Media Resurs. Alltså inte tvärtom, som Journalisten hävdar, att journalisterna skulle ha krävt renodlade frilansavtal men enbart erbjudits anställning.

Jag har den största respekt för den fackliga kampen. Men den ska föras renhårigt.

Fler avsnitt
Fler videos