”Kvinnliga journalister bakom MP-sympatierna”

7 maj, 2012

Samtal med Att andelen kvinnliga journalister ökar är en viktig förklaring till att nu hela 41 procent av journalistkåren sympatiserar med Miljöpartiet. Det säger professor Kent Asp.

41 procent av de svenska journalisterna uppger att Miljöpartiet är det bästa partiet, visar en undersökning som professor Kent Asp på JMG i Göteborg genomfört. (Läs mer om undersökningen här.) Kent Asp anser att Miljöpartiet har fått en ”gräddfil” i medierna.

Kent Asp säger i en intervju med journalisten att den ökande andelen kvinnliga journalister är en viktig förklaring till resultatet.

– En viktig förklaring till trenden är att andelen kvinnor i journalistyrket har ökat kraftigt. Kvinnliga journalister sympatiserar i betydligt högre grad än män med Miljöpartiet, vilket gör att sympatierna för Miljöpartiet i kåren i sin helhet ökar över tid, säger Kent Asp.

Resultatet i undersökningen skiljer sig markant från den tidigare. Hur tolkar du det?
– Jag håller inte helt med. Redan 2005 sympatiserade 35 procent av frilansarna och 29 procent av SR/SVT-journalisterna med Miljöpartiet.

– Så det var ju inte alldeles nytt för mig som kan materialet, utan jag ser det som en trend och att den exceptionellt höga siffran på 41 procent för Miljöpartiet till en del förklaras av att många ”S-journalister”, liksom väljarna, under Juholttiden hade svårt att tycka att Socialdemokraterna var det bästa partiet.

Du brukar inte dra slutsatser om vad siffrorna betyder. Varför valde du att göra det i det här fallet?
– Det håller jag inte heller med om. Jag drar alltid slutsatser av det jag kommit fram, vad är det annars för mening med forskning? Från 1979 års val och för alla val sen dess har jag redovisat mina slutsatser. En artikel i en vetenskaplig tidskrift avslutas nästan alltid med rubriken, Conclusions.

– Däremot kanske jag är känd för att vara försiktig i mina slutsatser. I det här fallet har jag tagit ställning. Men det har jag också alltid gjort, eftersom undersökningarna tar sin värderingsmässiga utgångspunkt i vilken roll självständiga medier bör ha i en demokrati. Däremot har det nog tidigare inte fått ett så starkt genomslag som i det här fallet.

Hur har responsen på det blivit?
– Som väntat, men en iakttagelse jag gjort är att de som jobbar som journalister är i dag betydligt mer professionella i sin attityd när de undersöks än de var när jag började i slutet av 70-talet. Cheferna, dock inte alla, uppvisar däremot samma prinsessan på ärten-attityd som de alltid har gjort. Hurrarop förekommer också, men då inte alltid från håll man själv önskar.

Bortfallet kan ju vara systematiskt, alltså att politiska reportrar svarat i lägre utsträckning till exempel. Hur stort problem är det?
– Det är ett problem för alla som håller på med sånt här. Det man gör är att man på de punkter det går att kolla, så undersöker man hur urvalet slår i förhållande till de fakta man har om den population man undersöker, till exempel könsfördelning, och vilka medier man jobbar på. I dessa fall är de som svarat på enkäten närmast en kopia av medlemmarna i Journalistförbundet.

– Om gruppen politiska reportrar är underrepresenterade kan vi inte med säkerhet veta, eftersom det inte finns ”fakta” om hur stor denna grupp är i verkligheten, vilket även i den bästa av världar är svårt att klara ut, eftersom många bevakar politik, utan att anse sig vara politiska reportrar, till exempel allmänreportrar. Man är alltså hänvisad till en analys där många faktorer ingår, och då är det inget som tyder på att så skulle vara fallet.

– På en viktig punkt är resultatet unikt. Det så kallade interna bortfallet på partisympatifrågan är två procent. Hela 98 procent har svarat på en så känslig fråga som vilket parti man tycker bäst om. Det värmer mig särskilt eftersom det tyder på att de som svarat har förtroende för oss på JMG och litar på att de får vara anonyma, säger Kent Asp.

Helena Giertta

Kommentarer

Det finns 5 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Krister Karlsson tis, 2012-05-08 08:39
Den intervjuade journalisten skriver: "Du brukar inte dra slutsatser om vad siffrorna betyder. Varför valde du att göra det i det här fallet?". Han är sannolikt MP själv eftersom han problematiserar att en forskare drar slutsatser och varför problematiserar han då det? Jo, för att resultatet sticker honom i ögonen. Han hade föredragit att Asp hade handlat som han själv sannolikt gör i frågor som är känsliga, vajar med MP-vinden och tonar ned kritik åt det hållet. Nu är det ju tyvärr så att Asp inte är propagandist, till skillnad från dagens journalister, som ser det som sitt ansvar att uppfostra svenska folket att tycka rätt och brännmärka dem som inte gör det.
Inlagt av T Throlle tis, 2012-05-08 13:12
"98 procent har svarat på en så känslig fråga ... Det värmer mig särskilt eftersom det tyder på att de som svarat har förtroende för oss på JMG" Jag tror att Johannes Nesser drar helt fel slutsatts här... Man ska nog tolka det som ett uttryck av Maktspråk. Man vill tala om för alla andra att "De" har makten och att "De" är beredda att ta strid. Som på vilken sammankomst som helst så är det bara Miljöpartister som vill ange sina partisympatier och de är sedan snabba med fördömanden och att kasta epitet kring sig ...
Inlagt av Daniel tis, 2012-05-08 18:40
Beakta även att det handlar om en svarsfrekvens på 60% på enkäten, vilket gör att resultatet bör tas med en nypa salt och kan presenteras i princip hur som helst. När 41% (av 60% av 2.500) svarar att de sympatiserar med Miljöpartiet innebär det egentligen 615 personer, vilket är ca 25% av det totala antalet journalister frågan ställdes till. Som T Throlle skriver är det dessutom oftast Miljöpartister som är villiga att ange partisympati över huvud taget, vilket antagligen förklarar den höga procentsatsen (av de som svarade).
Inlagt av sven ons, 2012-05-09 17:06
Appropå svarsfrekvensen.I oponionsundersökningar om partisympatier så frågar man cirka 2000 personer av svenska folket.Alltså en promille av en promille av svenska folket.Sedan är det väl många av de tillfrågade som inte svarar.Ändå blir det ju någorlunda exakta siffror när man ser valresultatet.
Inlagt av Tomas ons, 2012-06-27 15:09
Det reageras friskt på Asps intressanta undersökning. Men det handlar då närmast uteslutande om undersökningens tillförlitlighet och varför utslaget blev som det blev när det nu tydligen inte blev som det skulle. Varför inte diskutera utifrån resultatet som omväxling. Varför ser det ut som det gör, är det ett problem och hur kan man då möjligen göra något åt det? Själv anser jag det är ett gigantiskt trovärdighetsproblem att journalisterna skiljer sig så markant från det folk de är satta att betjäna som maktens granskare. Det är föga övertygande eller seriöst att som vissa (Journalistens chefredaktör bl a) hänvisa till att professionalismen inom kåren skulle innebära att politiska sympatier helt saknar betydelse i yrkesutövningen. Enfalden inom journalistkåren är ett problem, det visar med all tydlighet andra undersökningar på.
Samtal med

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies