Riksdagen har uppmanat regeringen att komma med ett förslag på krisstöd till enskilda firmor. FOTO: Tor Johnsson

”Ju längre tid som går desto fler frilansar drabbas”

13 augusti, 2020

Coronakrisen Pressen ökar på regeringen att komma med ett förslag om krisstöd riktat till personer med enskild firma, som är den vanligaste företagsformen för frilansjournalister. Den närmaste månaden kommer att bli avgörande för många av dem, enligt Journalistförbundet.

Slutet av sommaren är normalt årets fattigaste period för de flesta frilansjournalister; uppdragen under sommarmånaderna är få och intäkterna från våren börjar ta slut i augusti. Men 2020 är inte ett normalt år. Coronakrisen har medfört större ekonomiska problem än vanligt för en majoritet av frilansarna, det visade den enkätundersökning som Journalistförbundet genomförde i början av juni: 70 procent hade förlorat uppdrag under våren och av dem hade var tionde gått miste om mer än 100 000 kronor i totala intäkter.

Medan frilansar med aktiebolag kunnat utnyttja korttidsarbete för att parera inkomstbortfallet har de med enskild firma inte kunnat utnyttja några direkta krisstöd. Det har blivit enklare att lägga firman vilande och få ersättning från a-kassa, och många har utnyttjat den möjligheten. Men alla frilansar är inte med i någon a-kassa, och att lägga firman vilande innebär att man inte kan ta några uppdrag alls vilket kan försämra möjligheterna att starta verksamheten igen.

– Frilansar med egen firma riskerar att slås ut om de inte hålls under armarna under krisen. Egenföretagare behöver ett krisstöd, precis som alla andra som redan har fått det: medieföretag, kulturverksamheter och aktiebolag. Något behöver hända den närmaste månaden, säger Gert Lundstedt, ordförande i Journalistförbundets Frilans Riks.

De vanligaste frågorna till Journalistförbundets frilansjour under sommaren har rört arvodesnivåer, men man har också fått fler frågor än vanligt om a-kassan. En frilanskurs om att välja rätt företagsform har fått oväntat många sökanden, liksom har två studiemedelsberättigande fotokurser som Journalistförbundet genomför i samarbete med Tollare Folkhögskola.

– Frilansar är skickliga på att anpassa sig när förutsättningarna förändras. Man hittar andra inkomster, eller går kurser och utvecklar sin kompetens. Men vi vet att flera frilansar har gett upp och lämnat journalistiken under den här krisen, på grund av att det inte har funnits något stöd för egenföretagare, som motsvarar det som har funnits för andra delar av branschen, säger Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet.

– Ju längre tid som går desto fler frilansar drabbas, och desto fler kommer att ge upp. Det innebär att vi förlorar den mångfald som behövs för en levande pressfrihet i Sverige. Läget var akut i våras, det var akut under sommaren och det är fortfarande akut. Det har behövts ett riktigt stöd till de med enskild firma under hela krisen och skadan förvärras med tiden. För vissa är det redan för sent. Vi tänker inte ge upp den här frågan till dess att det finns ett stöd på plats.

Pressen har ökat på regeringen att ta fram ett statligt stöd riktat till enskilda firmor. Strax före midsommar uppmanade riksdagen regeringen att återkomma med förslag som stärker enskilda näringsidkares möjligheter att överbrygga konsekvenserna av covid-19. Den senaste veckan har också en debatt rasat om hur kulturbranschen påverkats av krishanteringen, med avstamp i en debattartikel av Jonas Gardell i Expressen Kultur, där han krävde kulturminister Amanda Linds avgång.

– Jag välkomnar debatten kring kulturen, den spelar väldigt stor roll för frilansar som normalt bevakar kulturevenemang. När idrottstävlingar och matcher blev tillåtna i juni innebar det att sportfrilansar kunde börja arbeta igen. Det vore bra om motsvarande kunde hända på kulturområdet, samtidigt som man naturligtvis ska försöka hålla smittspridningen nere, säger Ulrika Hyllert.

– Jag uppfattar det som att det finns en stark press på regeringen nu. Frågan är inte död, säger Gert Lundstedt. Vi behöver hålla uppe trycket för att få en förändring.

Vad tror du att det beror på att det inte kommit ett krisstöd riktat till dem med enskild firma?
– En stor oförståelse som bottnar i en bristande verklighetsuppfattning hos regeringen. Det finns 600 000 personer som har enskild firma i Sverige. På 1990-talet höll Arbetsförmedlingen i Starta eget-kurser där man lockade folk, inklusive frilansjournalister, att starta enskild firma. Staten har ett ansvar för den delen av arbetsmarknaden.

Journalisten har varit i kontakt med näringsdepartementets pressavdelning, som meddelat att man inte kan svara på frågor om hur man arbetar med frågan förrän tidigast nästa vecka.

Coronakrisen

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies