Gå direkt till textinnehållet

HD prövar fall om upphovsrätt

Fotografen Peter Brigge har beviljats prövningstillstånd av Högsta domstolen. Ärenden gäller om Röda Korset gjort intrång i fotografens rätt till bilder.

Fotografen Peter Brigge har beviljats prövningstillstånd av Högsta domstolen. Ärenden gäller om Röda Korset gjort intrång i fotografens rätt till bilder.

På uppdrag av Röda Korset tog fotografen Peter Brigge under våren 1994 och 1995 bilder som användes i organisationens studiematerial. Enligt Brigge hade Röda Korset endast rätt att använda bilderna vid en första upplaga av handböckerna. Röda Korset å sin sida hävdar att de erhållit obegränsad rätt att använda bilderna.

Både tingsrätten och hovrätten fann att det i kontraktet inte fanns någon begränsning i användandet av bilderna eftersom den person på Röda Korset som ingått kontraktet inte hade behörighet att avtala om inskränkningar.

Fotografen överklagade och Högsta domstolen, har nu beviljat prövningstillstånd med hänvisning till upphovsrättslagen.

HD skriver att det är upp till arbetsgivaren att påvisa omfattningen av den rätt till publicering de köpt. ”Intill dess annat är visat kvarstår således rätten hos upphovsmannen.” HD kommer att ta upp ärendet eftersom domstolen vill pröva hur långt behörigheten sträcker sig för anställda inom deras tilldelade ansvarsområden.

pj@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos